برنامه مصاحبه دکتری ۱۴۰۳– روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۳۰ – پژوهشگاه رنگ

۲۷ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۲:۴۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۷۱

نام و نام خانوادگی

ساعت مصاحبه

باهره حاجی سید بروجردی

8:00

صبا خلیلی

8:15

فاطمه سادات میری

8:30

فاطمه علاقمندان

8:45

فائزه رضوی زاده

9:00

محسن قاضی زاده

9:15

مهناز سعادت

9:30

وحید بذرافشان

9:45

پروین پارسایی

10:00

پویا کلجاهی نژاد

10:15

زهرا رحمانی

10:30

زهرا مردانه

10:45

مهدی روستا

11:00

مهدی شیرعلی

11:15

مهری نوروزی

11:30

هانیه کیایی

13:00

زهرا گائینی

13:15

فرزانه رحیمی نژاد

13:30

مجید یزدان بخش

13:45

نیما حاجی شفیعی ها

14:00

  • ساعت ۱۲ الی ۱۳ وقت نماز و ناهار است.
  • هر دانشجو موظف است یک ساعت قبل از زمان مصاحبه در پژوهشگاه حضور داشته باشد.
  • مصاحبه دکتری در سالن جلسات پژوهشگاه رنگ واقع در طبقه چهارم برگزار می‌گردد.

تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه رنگ

خرداد ۱۴۰۳