خدمات آزمایشگاهی

موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش با داشتن متخصصان و کارکنان کارآمد فنی و با دارا بودن ۲۰ آزمایشگاه در زمینه شناسایی و اندازه گیری خواص و ساخت قطعات ارائه میدهد و همچنین توانایی ارائه خدمات در حوزه ی کنترل و صحه گذاری بر طرح های کیفی ارائه شده از سوی تولیدکنندگان مطابق با نیازمندی ها و استانداردهای مربوط را دارا است.
از جمله فعالیتهای این واحد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
این مرکز دارای گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار شامل آزمایشگاههای رنگزا، پوشش، رنگدانه و فیزیک رنگ بوده و صلاحیت آن از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات (ISIRI) تایید شده است.

 

تعداد بازدید:۱۱۱۴۱