ساختار سازمانی

 

عنواننام و نام خانوادگيپست الكترونيك
رییس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین المللدکتر پونه کاردرkardar@icrc.ac.ir
رییس پژوهشکده فیزیک رنگدکتر مهدی صفیmahdisafi@icrc.ac.ir
رییس پژوهشکده پوشش‌های سطح و فناوریهای نویندکتر مرتضی گنجاییganjaee-mo@icrc.ac.ir
رییس پژوهشگاهپروفسور زهرا رنجبرranjbar@icrc.ac.ir
رییس کتابخانه و مرکز اطلاع رسانیدکتر سارا خمسهkhamseh-sa@icrc.ac.ir
سرپرست مرکز رشد واحدهای فناوریدکتر مهران رستمیrostami-m@icrc.ac.ir
سرپرست پژوهشکده مواد رنگزاپروفسور کمال الدین قرنجیگgharanjig@icrc.ac.ir
سرپرست گروه فناوری اطلاعات، شبکه و خدمات رایانه ایدکتر علیرضا محمودیamahmoodi@icrc.ac.ir
سرپرست گروه نشریات علمیدکتر سارا خمسهkhamseh-sa@icrc.ac.ir
سرپرست گروه همکاری علمی بین المللیدکتر محمد مهدویان احدیmahdavian-m@icrc.ac.ir
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳ مورد.