محیط زیست و رنگ

تعداد بازدید:۱۷۵۵۰

آلودگی محیط زیست یکی از مهمترین و اصلی ترین معضلاتی است که جهان امروز با آن مواجه است و آگاهی نسبت به اهمیت محیط زیست سالم و پاک برای زندگی بهتر و سالم تر رو به افزایش است. تولید جهانی و استفاده از ترکیبات شیمیایی، که بسیاری از آنها مقاوم در برابر تجزیه بیولوژیکی هستند، در چند دهه اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این ترکیبات بعد از مصرف وارد محیط زیست می شوند و از این رو ارائه راهکارهایی جهت کاهش مصرف و حذف آلاینده ها از محیط زیست ضروری است.
رسالت گروه محیط زیست افزایش دانش و آگاهی و انجام پژوهش در زمینه علوم و فناوری مرتبط با حفاظت محیط زیست و استفاده پایدار از منابع طبیعی است.هدف از تحقیقات در گروه از یک سو بر‌ روی ساخت مواد و توسعه فناوری­های دوستدارمحیط زیست و از سوی دیگر بر روی تصفیه پساب، مدیریت پسماند، بازیافت و استفاده مجدد از مواد با تاکید بر حل مشکلات زیست محیطی صنایع وابسته به رنگ (مواد رنگزای آلی و معدنی، پوشرنگ و رزین های مصنوعی، رنگرزی نساجی، چاپ و ...) می باشد. در این راستا گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست به عنوان آزمایشگاه همکار و معتمد سازمان حفاظت محیط زیست در تلاش جهت پایش صحیح آلاینده ها و استانداردسازی پارامترهای زیست محیطی و توسعه فناوری های نوین، همکاری خود با صنایع و مراکز تحقیقاتی مختلف را گسترش داده و به عنوان مشاور بخشهای صنعتی در رسیدن به استانداردهای زیست محیطی عمل می­نماید.

زمینه‌های تحقیقاتی گروه

زمینه های تحقیقاتی گروه با تاکید بر حل مشکلات زیست محیطی صنایع وابسته به رنگ (مواد رنگزای آلی و معدنی، پوشرنگ و رزین های مصنوعی، رنگرزی نساجی،چاپ و ...) را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:

 1. تصفیه آب و پسابهای صنعتی (روشهای اکسیداسیون پیشرفته، فنتون، فیلتراسیون و سایر تکنولوژیهای جدید)
 2. مدیریت پسماند
 3. بازیافت و استفاده مجدد از مواد شیمیایی مورد مصرف به منظور کاهش اثرات زیست محیطی صنایع وابسته به رنگ
 4. ساخت مواد جدید با قابلیت تجزیه زیستی و توسعه فناوری های دوستدار محیط زیست به منظور توسعه پایدار
 5. طراحی و ساخت رآکتورهای آزمایشگاهی و صنعتی (مدلسازی، طراحی و کاربرد)
 6. آلودگی هوا (مدلسازی، پایش و کاربرد)
 7. انرژی های تجدید پذیر
 8. ساخت و کاربرد نانو مواد (نانو ذره، نانو لوله و نانو لایه) و کاربرد آن به عنوان جاذب و کاتالیست در حذف مواد شیمیایی آلاینده در پساب (برای مثال مواد رنگزای آلی و سطح فعال‌ها)
 9. مدل‌سازی ریاضی فرآیند اکسیداسیون کامل کاتالیستی حلال‌های آلی فرار ناشی از ترکیبات رنگی به منظور افزایش مقیاس با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی
 10. بهینه‌سازی توزیع لایه فعال کاتالیستی در کاتالیزورهای زیست‌محیطی جهت اکسیداسیون کامل ترکیبات آلی فرار، مسموم شده بوسیله ترکیبات آلی سیلیس‌دار
 11. تصفیه پساب‌های رنگی با استفاده از ترکیب فرآیندهای آُزدن‌دهی و پرتودهی ماورا بنفش
 12. رنگبری پسابهای رنگی با استفاده از روش فوتوکاتالیستی TiO2/H2O2/UV
 13. رنگبری پسابهای رنگی صنایع نساجی با استفاده از جاذبهای طبیعی
 14. مطالعه و بررسی تصفیه پساب صنایع نساجی به روش الکتروشیمی
 15. بررسی آکوریومی تجمع زیستی و غلظت زیستی ترکیبات زیست‌کش مورد استفاده در رنگها و پوشش‌های دریایی در بدن ماهی‌های خلیج فارس (ماهی اسکات)
 16. بررسی امکان رنگبری از پساب خروجی صنایع رنگ و وابسته با کشت گیاهان سازگار با شرایط.
 17. طرح جامع شناسایی رنگ و پوشش‌ها در شرکت مهندسی و ساختمان نفت ایران و بازنگری دستورالعمل‌های موجود بسته به شرایط اقلیمی محلی و فرآیندی
 18. طبقه‌بندی پوشش‌های ضد خزه و جلبک (رنگ‌ها و پوشش‌های دریایی)
 19. اجرای سیاست دولت سبز در موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
 20. استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی جهت بهینه سازی شرایط رنگبری پساب رنگزاهای مستقیم توسط جاذب پوست پرتقال
 21. ساخت نانوفتوکاتالیستهای TiO2 مورد استفاده در رنگبری و تجزیه پسابهای رنگی حاوی مواد آلی رنگی
 22. تصفیه الکتروشیمیایی آلاینده های رنگی موجود در پساب کارخانجات نساجی و رنگرزی
 23. حذف رنگ و معدنی کردن آلاینده های رنگی توسط فرآیند سونوکاتالیستی
 24. بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند رنگبری از پسابهای رنگی با استفاده از روش اُزُناسیون

توانایی های گروه

 1. مطالعه و پژوهش بر روی فناوری های جدید برای حل مشکلات محیط زیستی صنایع وابسته به رنگ
 2. بهینه سازی فرایندهای تولید از طریق ساخت مواد و توسعه فناوری های جدید دوستدار محیط زیست به منظور کاهش اثرات مخرب رنگ و افزودنیها در صنایع رنگ و مرتبط با آن
 3. بازیافت و استفاده مجدد از مواد به منظور کاهش اثرات زیست محیطی صنایع رنگ
 4. طراحی و مدلسازی سیستم های تصفیه آب، هوا و خاک
 5. ساخت سیستم های جذبی و راکتور های اکسیداسیون کاتالیستی و فتوکاتالیستی
 6. ساخت مواد جدید با قابلیت تجزیه زیستی و توسعه فناوری های دوستدار محیط زیست به منظور توسعه پایدار
 7. طراحی و ساخت سیستمهای تصفیه آب و پسابهای صنعتی در مقیاسهای آزمایشگاهی، پایلوت و صنعتی
 8. اجرای سیستمهای مدیریت پسماند و بازیافت مواد آزمایشگاهی و صنعتی خطرناک
 9. ساخت و توسعه مواد و فناوری های جدید دوستدار محیط زیست.
 10. همکاری با صنایع وابسته به رنگ برای حل مشکلات زیست محیطی آنها.
 11. همکاری با موسسات علمی ملی و بین المللی از طریق برگزاری سمینار، کارگاه آموزشی و انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک.
 12. تدوین و انتشار کتاب، مقالات علمی و ثبت اختراع.

طرح‌های تحقیقاتی گروه

 1. تصفیه پساب های رنگی با استفاده از ترکیب فرآیندهای ازن دهی و پرتودهی ماوراء بنفش
 2. بررسی ایزوترم و سینتیک جذب رنگزا روی ذرات اکسید روی
 3. ارائه یک مدل ریاضی جدید جهت شبیه سازی پدیده جذب سطحی آلاینده های رنگی اسیدی از پساب بر اساس مدلهای سینتیکی واکنش در محیط سیال - ذرات جامد
 4. حذف رنگ از پسابهای رنگی با استفاده از سیستم نانو فیلتراسیون
 5. اکسیداسیون کاتالیستی بر پایه آب اکسیژنه یک رنگزای راکتیو توسط بنتونیت عمل شده با نمکهای آلومینیوم، مس و آهن
 6. مدلسازی ریاضی فرآیند اکسیداسیون کامل کاتالیستی حلال های آلی فرار ناشی از ترکیبات رنگی به منظور افزایش مقیاس با استفاده از داده های آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی
 7. حذف رنگزا از پساب رنگی با استفاده از فرآیند جذب روی کربن فعال اصلاح شده با قلیا
 8. بررسی اثر حضور مواد فعال سطحی کاتیونی مونومری و دوقلو در بازدارندگی خوردگی فولاد نرم در محیط اسیدی
 9. حذف مواد رنگزای آلی از محلول توسط نانوپودرهای مغناطیسی بر پایه اکسیدهای آهن
 10. تصفیه پساب نساجی بوسیله روشهای اکسیداسیون پیشرفته، بخش اول: ازن دهی
 11. حذف مواد رنگزای موجود در پساب ها با استفاده از فناوری فوتوکاتالیز نانوذرات تیتانیا
 12. رنگبری پساب های رنگی با استفاده از فرآیند فوتوفنتون
 13. مطالعات اثرات زیست محیطی شبکه شهری و تأسیسات توزیع در محدوده استان گلستان با نگرش به موارد مورد استفاده در این شبکه و سیستم های حفاظت کاتدی
 14. بررسی اثرات زیست محیطی و خوردگی فلنج های انتقال آب
 15. ساخت کربن فعال از ضایعات کشاورزی برای حذف مواد رنگزای موجود در پساب های صنعتی
 16. تولید، تدوین و آموزش نقشه جامع رنگ در صنایع آرایشی و بهداشتی
 17. بررسی فرآیندهای رنگرزی و وضعیت زیست محیطی موجود کارگاه های رنگرزی استان چهارمحال و بختیاری
 18. ساماندهی و بهینه سازی تفکیک رنگی ایستگاههای اتوبوس در پایانه های مسافربری
 19. بررسی اثر عامل فعال سطحی کاتیونی و آنیونی بر خواص رئولوژیکی و خواص گل حفاری
 20. بکارگیری فرآیند فنتون برای حذف مواد رنگزای راکتیو از پساب
 21. بررسی اثر نانو نقره بر مقاومت خوردگی پوششها در محیط فاضلاب صنعتی
 22. کاربرد نانو ذرات مغناطیس فریت مس اصلاح شده جهت حذف رنگزاها از پساب
 23. بررسی حذف آلاینده های آروماتیکی پخش شده در فضای داخلی با استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیم موجود در پوشش های داخلی
 24. مطالعه بازدارندگی خوردگی مواد فعال سطحی دوقلوی کاتیونی بر روی نمونه های فولادی نرم در محلول اسید سولفامیک
 25. تعیین کمیتهای موثر در روش افزایش مقیاس جهت طراحی راکتور صنعتی به منظور تولید رنگدانه قرمز 254 به روشی نوین
 26. حذف آلاینده های رنگی آلی و فلزی از پساب با استفاده از نانو پرلیت
 27. بررسی اثر نیترات خاک بر روی پوشش لوله های انتقال گاز
 28. حذف مواد رنگزا از پساب های رنگی به کمک آلجینات حاوی نانوذره مغناطیسی
 29. حذف رنگزاهای مورد استفاده در صنعت چاپ از پساب ها با استفاده از نانوذرات سیلیکای عامل دارشده
 30. بررسی کارایی پلی (آمیدو آمین نوع اول - دوم) از سیستم های دوجزئی پساب در حذف مواد رنگزای مستقیم و اسیدی
 31. رنگبری از پساب حاوی مواد رنگزای راکتیو با ذرات نانو کیتوسان
 32. تصفیه پساب با استفاده از روشهای پیشرفته اکسیداسیون (UV ، اُزُن، فنتون و ...)
 33. توسعه فرآیندهای دوستدار محیط زیست در صنایع وابسته به رنگ
 34. تصفیه و استفاده مجدد از پساب صنایع رنگ (رنگرزی چاپ ......)
 35. تصفیه آب و پساب (مدلسازی، طراحی و کاربرد)
 36. آلودگی هوا (مدلسازی، پایش و کاربرد) 

تجهیزات موجود در گروه

 1. دستگاه آنالیز TOC
 2. جذب اتمی (شعله/ کوره)
 3. اسپکتروفتومتر و راکتور COD
 4. اسپکتروفتومتر UV-Visible تک پرتویی
 5. اسپکتروفتومتر UV-Visible دو پرتویی
 6. یون کروماتوگراف
 7. راکتور و انکوباتور BOD
 8. کدورت سنج
 9. جارتست
 10. سانتریفوژ
 11. pH متر
 12. هدایت سنج
 13. شیکر
 14. ترازوهای دقیق (دو و چهار رقم اعشار)
 15. دستگاه آب مقطر گیری
 16. دستگاه Ion chromatograph
 17. پمپ های هوا دهی
 18. پمپ پری استالتیک
 19. دستگاه جذب اتمی

اعضای هیأت علمی گروه
(به ترتیب حروف الفبا)

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان پست الکترونیک
۱ دکتر سیدمسعود اعتضاد عضو هیات علمی etezad-ma@icrc.ac.ir
۲ دکتر محمدابراهیم علیا عضو هیات علمی olya-me@icrc.ac.ir
۳ پروفسور نیازمحمد محمودی عضو هیات علمی و مدیر گروه mahmoodi@icrc.ac.ir

 

کارشناسان گروه

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان پست الکترونیک
۱ نرگس یوسفی کارشناس پژوهشی yousefi-n@icrc.ac.ir