ریاست پژوهشگاه

تعداد بازدید:۲۴۳۰۰

دکتر حسن تاجیک 
تحصیلات: دکتری شیمی
 تلفن: ۲۲۹۵۶۱۲۶
ایمیل: tajik@icrc.ac.ir 


رئیس پژوهشگاه بالاترین مقام اجرایی پژوهشگاه می‌باشد که از جانب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد می شود و با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس پژوهشگاه منصوب می شود.
دکتر حسن تاجیک از ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ سرپرست پژوهشگاه و هم‌اکنون ریاست پژوهشگاه رنگ را بر عهده دارند. ایشان ششمین رئیس پژوهشگاه رنگ از بدو تأسیس این نهاد آموزشی – پژوهشی در سال ۱۳۷۷ است.
 

سوابق اجرایی جناب آقای دکتر تاجیک رئیس پژوهشگاه رنگ:

 • سرپرست دانشگاه خلیج فارس بوشهر: از سال ۸۴ لغایت ۸۵ 
 • رییس دانشگاه خلیج فارس بوشهر: از سال ۸۵ لغایت ۹۱
 • رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در مالزی و کشورهای جنوب شرق آسیا از سال ۹۱ لغایت ۹۳
 • مدیر گروه شیمی دانشگاه گیلان از سال ۷۶ لغایت ۸۰
 • عضو شورای راهبریIT  استان گیلان از سال ۸۰ لغایت ۸۳
 • رییس کمیته برگزاری همایشها و کارگاههای ملی و بین المللی دانشگاه گیلان از سال ۸۰ لغایت ۸۳
 • مشاور رییس، سرپرست حوزه ریاست، روابط عمومی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان از سال ۸۰ لغایت ۸۳
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه شیراز از سال84 لغایت ۸۷
 • عضوکمیته علمی سازمان پژوهش های گیلان از سال ۷۶ لغایت ۹۰
 • دبیر هیات امنای دانشگاههای منطقه جنوباز سال ۸۴ لغایت ۸۷
 • عضو کارگروه پژوهش و فناوری استان بوشهر از سال ۸۴ لغایت ۹۱
 • عضو شورای اداری استان بوشهر از سال ۸۴ لغایت ۹۱
 • عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر از سال ۸۴ لغایت ۹۱
 • عضو شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر از سال ۸۴ لغایت ۹۱
 • عضو حقیقی شورای آموزش و پرورش استان بوشهر از سال ۸۴ لغایت ۹۱
 • عضو ستاد صیانت استان گیلان از سال ۹۵ لغایت ۹۷
 • عضو ستاد ستاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر استان گیلان از سال ۹۵ تاکنون
 • عضو  کارگروه توسعه مدیریت استان  گیلان از سال ۹۴ تاکنون
 • عضو کارگروه IT استان گیلان از سال ۹۴ تاکنون
 • مشاور رییس و مدیردفتر روابط بین الملل دانشگاه گیلان از سال ۹۳ لغایت ۹۴
 • عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان گیلان از سال ۹۴ تاکنون
 • مشاور استاندار و مدیر کل حوزه استاندارگیلان  از سال ۹۳ لغایت ۹۷