کتاب نانو مواد و خطرات بالقوه تولید و کاربرد آنها برای سلامتی انسان و محیط زیست

تعداد بازدید:۱۴۰۶

مولف: دکتر سوسن رسولی
ویراستار: دکتر شهره روحانی
تعداد صفحات: ۲۲۲
تعداد فصول: ۵
قطع: وزیری
شابک: 14-8382-964

در چند سال اخیر توجه زیادی به نانو فناوری، به عنوان یک مجموعه از دانش و تکنولوژی که امکان کار کردن در مقیاس مولکولی را فراهم میکند، معطوف گشته و سرمایهگذاریهای بسیار زیادی در سراسر جهان در زمینه تحقیقات بنیادی و کاربردی در آن انجام گرفته است. در نتیجه تعداد زیادی از دانشجویان، محققین و کارگران به جهت فعالیتهای تحقیقاتی تولیدی خود در تماس هرچه بیشتر با نانو مواد هستند که ضرورت ارتقا دانش در این حوزه را میطلبد. کتاب حاضر پس از ارائه کلیاتی ارزنده در خصوص نانو مواد و تجهیزات شناسایی آنها در محیطهای مختلف با بررسی دهها مورد مطالعات انجام گرفته در مراکز تحقیقاتی، سعی بر نشان دادن خطرات بالقوه تولید و کاربرد نانو مواد برای سلامتی انسان و محیط زیست دارد.


فهرست مطالب کتاب نانو مواد و خطرات بالقوه تولید و کاربرد آنها برای سلامتی انسان و محیط زیست
فصل اول: نانو مواد: تعاریف، خواص، کاربردها،  روشهای تهیه
فصل دوم: تکنیک های شناسائی و تشخیص نانو مواد در محیط های مختلف
فصل سوم: نانو مواد و مبحث آلودگی
فصل چهارم: عملکرد نانو مواد در بدن
فصل پنجم: راهکارهای کنترل و پیشگیری از خطرات احتمالی نانو مواد