کتاب سلولهای خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا

تعداد بازدید:۱۳۵۲

سرپرست نویسندگان: دکتر کمال الدین قرنجیگ
تعداد صفحات: ۳۲۷
تعداد فصول: ۹
قطع: وزیری
شابک: 0-273-210-964-978

در قرن اخیر پیشرفتهای شگرفی در انواع فناوریها روی داده که سبک زندگی بشر را به صورت چشمگیری تغییر داده است. تنوع و رشد کاربرد انواع وسایل الکتریکی و الکترونیکی، سبب شده نیاز به انرژی الکتریکی در سراسر جهان روبه افزایش باشد. با توجه به اینکه سوختهای فسیلی به عنوان منبع اصلی تولید انرژی الکتریکی رو به پایان است، یافتن منابع انرژی جایگزین که پاسخگوی رشد تقاضا برای انرژی الکتریکی باشد، ضروری است. یکی از منابع مورد توجه و موثر که روزانه در سراسر جهان در دسترس میباشد، انرژی خورشیدی است. برای اولین بار در سال ۱۹۹۱ گراتزل و همکارانش سلولهای خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا را معرفی نمودند و پس از آن تحقیقات برای توسعه و بهینه سازی ساختار اولیه ادامه دارد.


فهرست مطالب کتاب سلولهای خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا: معرفی، مواد و چشم انداز
 فصل اول: به سوی انقلاب خورشیدی
فصل دوم: اجزای تشکیل دهنده سلولهای خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا
فصل سوم: فتوالکترود و اجزا آن
فصل چهارم: الکترولیت ها در سلولهای خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا
فصل پنجم: معرفی مواد رنگزای مناسب برای سلول های خورشیدی نسل سوم
فصل ششم: مواد و فناوری های قابل چاپ برای سلولهای فتوولتاییک با زیرآیند قابل انعطاف
فصل هفتم: تولید صنعتی سلولهای خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا
فصل هشتم: کاربرد پلیمرها در سلولهای خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا
فصل نهم: تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی شیمیایی
 

برای تهیه این کتاب اینجا کلیک نمایید.