کتاب عکاسی رنگی گذشته – حال - آینده

تعداد بازدید:۱۴۰۸

نویسنده: دکتر کازلاچوناس
مترجمین: دکتر علیرضا میرحبیبی، مهندس محمد ربیعی
تعداد صفحات: ۱۴۲
تعداد فصول: ۸
قطع: وزیری
شابک: 1-50-8079-964
عکسبرداری رنگی در طی چند دهه اخیر دچار تغییر و تحولات گستردهای گردیده است. لذا در این کتاب جهت آشنایی دانشجویان با تصویربرداری رنگی و روشهای متفاوت آن از گذشته تا حال سعی گردیده است که با بیانی ساده این روشها معرفی گردند، تا علاقمندان این صنعت بتوانند ضمن آشنایی با تغییر و تحولات صورت گرفته به صورت علمی با این سیستمها آشنا گردند. البته مطالب این کتاب به نحوب تدوین گردیدهاست که دانشجو با قرار گرفتن در مسیر تکامل این صنعت از گذشته تا حال میتواند روشهای نوین آتی را نیز تاحد قابل قبولی برای خود تصور نماید.


فهرست مطالب کتاب عکاسی رنگی گذشته – حال - آینده
فصل اول: مشاهدات اولیه و تاریخچه
فصل دوم: طبقه بندی و اندازه گیری رنگ
فصل سوم: امولسیون عکاسی
فصل چهارم: روکش دادن امولسیون
فصل پنجم: فرایندهای افزایشی و کاهشی
فصل ششم: نگهداری و حفاظت از تصاویر رنگی
فصل هفتم: موضوعات زیست محیطی مربوط به صنعت عکاسی
فصل هشتم: تصاویر الکترونیکی