کتاب ساخت مواد رنگزای آلی (تولید آزمایشگاهی و صنعتی)

تعداد بازدید:۱۳۲۰

مؤلفان: دکتر کمال‌الدین قرنجیگ، دکتر علیرضا خسروی، مهندس مژگان حسین‌نژاد
تعداد صفحات: ۳۳۵
تعداد فصول: ۱۵
قطع: وزیری
شابک: 0-3-95263-622-978

با اندکی توجه و تامل به محیط اطراف خود متوجه می شویم که اکثر دنیای مدرن ساخته بشر، رنگی و با مواد رنگزای آلی و رنگدانه های معدنی رنگین شده اند. مواد رنگزای آلی که از قطران زغال سنگ و یا نفت و گاز بدست می ایند کاربردهای متنوع و فراوانی دارند. برخی از کاربردهای اصلی مواد رنگزای آلی در زمینه مواد خوراکی و بسته بندی، دارویی، آرایشی و بهداشتی، کالاهای نساجی، صنعت تولید جوهر، کاغذ، چرم، پوشش و پوشرنگ های صنعتی است.
مواد رنگزای آلی اهمیت زیادی در زندگی انسان‌ها دارند. آنها در رنگ کردن اکثر مصنوعات بشری و همچنین کالاهای طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مواد رنگزا از مواد حاصل از نفت، گاز و زغال سنگ در اثر انجام یکسری فرایندهای شیمیایی سنتز می‌شوند. در این کتاب سعی شده است تا فرایندهای سنتز مواد رنگزا از مواد واسطه شامل روش‌های تولید آزمایشگاهی و صنعتی برخی از مواد رنگزا شرح داده شوند. این کتاب تولید آزمایشگاهی و صنعتی مواد رنگزای مصنوعی را شرح می‌دهد. 

فهرست مطالب کتاب مواد رنگزای آلی (تولید آزمایشگاهی و صنعتی)
فصل اول: مروری بر مواد رنگزای آلی
فصل دوم: طبقه¬بندی مواد رنگزای آلی
فصل سوم: فرایندهای ساخت مواد رنگزای آلی
فصل چهارم: ساخت آزمایشگاهی مواد رنگزای آزو
فصل پنجم: ساخت آزمایشگاهی مواد رنگزای دی و تری آریل متان
فصل ششم: ساخت آزمایشگاهی مواد رنگزای متین و پلی¬متین
فصل هفتم: ساخت آزمایشگاهی مواد رنگزای کربونیل دار(مواد رنگزای آنتراکینونی)
فصل هشتم: ساخت آزمایشگاهی مواد رنگزای کربونیلی(ایندیگوییدی)
فصل نهم: ساخت آزمایشگاهی مواد رنگزای نیترو و نیتروزو