کتاب رنگ، رنگدانه ها و رنگ آمیزی سرامیکها

تعداد بازدید:۱۲۰۴

تالیف: دکتر جان فریمن
ترجمه: دکتر مریم حسینی زری
تعداد صفحات: ۱۷۲
تعداد فصول: ۱۱
قطع: وزیری
شابک: 7-14-6374-600-978

ما هر روز از زندگی در احاطه بیشمار رنگ قرار داریم. همگی ما رنگ را به عنوان یک حقیقت تثبیت شده پذیرفته ایم، که نقش آن در زندگی روزمره ما از رنگ و بوی غذا و دیگر محصولات تا  احساس خوشایند ما از انواع گیاهان گسترده شده است.
با این حال رنگها تاثیر بسزایی روی ما دارد؛ آگاهی ما از رنگ اغلب محدود است. با احتمال قریب به یقین علم بیشتری درباره توصیف و تعیین رنگها ضروری است، که این علم جهت توصیف و تعیین رنگ به عنوان یک ابزار در همه برهم کنش ها و فعالیتهای بشری به خصوص فعالیت های صنعتی می باشد.
رنگدانه های تجاری که در بازار موجود و در دسترس هستند اغلب به همراه جداولی که دما و چرخه پخت، رنگ ایجاد شده را مشخص می کنند، عرضه میشوند. علاوه بر این، آنها اغلب به زیرگروههایی تقسیم میشوند که برای کاربرد در لعاب سرامیکی، بدنه، چینی بهداشتی یا برای دکوراسیونهای ویژه و محصولات پخت سوم توصیه میشوند. 


فهرست مطالب کتاب رنگ، رنگدانه ها و رنگ آمیزی سرامیکها
فصل اول: نور، رنگ و مطالب عمومی
فصل دوم: رنگ و نحوه اندازه گیری آن
فصل سوم: رنگدانه های معدنی، تعریف، انواع و مشخصات
فصل چهارم: رنگدانه های لعاب و بدنه، ویژگیها و وجوه تمایز اساسی
فصل پنجم: رنگدانه های چینی بهداشتی
فصل ششم: رنگدانه های دکور و لوسترهای فلزی پخت سوم
فصل هفتم:  تاثیر تغییرات فرایند بر رنگ و ظاهر مواد در صنعت سرامیک
فصل هشتم: رنگ سنجی و رنگ همانندی: اندازه گیری رنگ، فرمولاسیون، کپی و بازتولید