کتاب تولید صنعتی مواد رنگزای آلی و مواد واسطه

تعداد بازدید:۱۱۴۳

مولف: دکتر جرالد بوث
مترجمین: دکتر سیامک مرادیان، مهندس سعید فرخ پی
تعداد صفحات : ۱۷۵
تعداد فصول: ۷
قطع: وزیری
شابک: 5-9-92067-964

صنعت رنگ و رشته های دانشگاهی مرتبط با آن در تمامی کشورهای صنعتی جایگاه ویژه ای دارند. به بیانی دیگر لحظه ای درنگ و توجه به اطراف نشان میدهد که اکثر دنیای مدرن ساخت بشر امروزی، رنگی است. دنیای رنگارنگ مدرن بشری توسط مواد رنگزای مصنوعی رنگین میشود. در این زمینه باید ذکر کرد که تولید جهانی مواد رنگزا فقط برای مصارف نساجی بیش از هشتصدهزار تن در سال میباشد. مصرف موا رنگزا در سایر صنایع مانند صنعت روکشهای سطح، دکلهای برق، صنت نفت، گاز و پتروشیمی نیز دارای اهمیت بسزایی است. کاربرد مواد رنگزا در صنعت غذا و دارو بر همگان واضح است. بنابراین تحقیق و توسعه در زمینه مواد رنگزا جهت بکارگیری در انواع صنایع لازم و ضروری است. کتاب حاضر به تولید مواد رنگزا و مواد واسطه از دیدگاه صنعتی پرداخته است. 
فهرست مطالب کتاب تولید صنعتی مواد رنگزای آلی و مواد واسطه شامل فصلهایی مانند تولید جهانی مواد رنگزا، مواد اولیه و فرایندهای واحد، طبقه بندی مواد رنگزا، آماده سازی نهایی و خطرات و توسعه است.