کتاب پوششهای تبدیلی شیمی و فناوری

تعداد بازدید:۸۲۳

گردآورندگان: دکتر رضا امینی، دکتر پونه کاردر
تعداد صفحات: ۱۹۲ 
تعداد فصول: ۵
قطع: وزیری
شابک: 7-4-95263-622-978


پوشش‌ها لایه‌هایی با ضخامت کمتر از زیرایندی هستند که بر روی آن به کار می‌روند و ویژگی¬های خاصّی به آن می‌دهند. پوشش‌ها و لایه‌های محافظ به دلیل‌های گوناگونی به کار گرفته می‌شوند که مهم‌ترین هدف آن‌ها جداسازی یک جسم از پیرامون آن است. به صورت تجربی، پوششی به عنوان پوشش کامل وجود ندارد و هیچ پوششی نمی‌تواند محافظت کامل را فراهم سازد. به طور کلّی هر اندازه عمر سودمند و بازدهی یک سامانه‌ی پوششی افزایش یابد، هزینه‌های اجرای آن نیز زیادتر می‌شود. دو نمونه از مهم‌ترین عملکردهای بی‌شُمار پوشش‌ها، حفاظت و آراستن است. مهم‌ترین نقش پوشش‌ها از دیدگاه اقتصادی، حفاظت از سطح زیرایند است. پوشش‌ها به نگه‌داری و افزایش ویژگی‌های کاربردی بیشتر محصول‌ها کمک می‌کنند و بنابراین بسیار ارزشمند هستند. پوشش‌های پُرشماری با توانایی حفاظت از خوردگی وجود دارند که از این میان، پوشش-های تبدیلی از اهمّیّت ویژه‌ای برخوردار هستند و در این کتاب به آن‌ها پرداخته شده است.
در آغاز این کتاب، پوشش‌های تبدیلی تعریف و شناسانده شده‌اند. سپس گونه‌های جوراجور پوشش‌های تبدیلی شناخته‌شده مانند پوشش‌های تبدیلی آندایزشده، پوشش‌های تبدیلی کروماته، پوشش‌های تبدیلی فسفاته و پوشش‌های تبدیلی زیست-سازگار، به صورت مو به مو بازشکافی شده‌اند.
نویسندگان در هنگام نوشتن این کتاب، بیشینه‌ی توانایی و تلاش خویش را در پاسداشتِ واژگان و ترکیب‌های زیبا، رَسا و شَکَرینِ زبانِ فارسی به‌کار گرفته‌اند.
بی‌گمان این کتاب نیز مانند هر متن علمی و فنی دیگری که به زیور طبع آراسته می‌شود، عاری و خالی از لغزش و خطا و کاستی نیست. بنابراین آگاهی یافتن از پیشنهادها و نظرهای ارزشمند خوانندگان گرامی به هنگام چاپ دوباره‌ی کتاب، بسیار کارساز و رهگشا خواهد بود.
خداوند بزرگ، مهربان، همه‌چیز دان، همه‌کار توان و همه‌جا عیان را شکرگزاریم که دستگیری‌مان کرد، قدم به قدم، از آغاز تا پایان این کتاب. امیدوار و آرزومندیم که دستاوردمان به تلاش و کوشش‌مان بیارزد و برایند کارمان، گره‌ای کوچک از مشکلات دانشگاهی و صنعتی کشور عزیزمان، ایران اسلامی، باز کند.

فهرست مطالب کتاب پوششهای تبدیلی شیمی و فناوری
فصل اول: دیباچه
فصل دوم: آندایزینگ(آندش) آلومینیوم
فصل سوم: پوششهای تبدیلی کروماته
فصل چهارم: پوششهای تبدیلی فسفاته
فصل پنجم: پوششهای تبدیلی زیست سازگار