مواد رنگزای آلی (تولید آزمایشگاهی و صنعتی)

تعداد بازدید:۴۷۲

مواد رنگزای آلی اهمیت زیادی در زندگی انسان ها دارند. آنها در رنگ کردن اکثر مصنوعات بشری و همچنین کالاهای طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مواد رنگزا از مواد حاصل از نفت، گاز و زغال سنگ در اثر انجام یکسری فرایندهای شیمیایی سنتز می‌شوند. در این کتاب سعی شده است تا فرایندهای سنتز مواد رنگزا از مواد واسطه شامل روش‌های تولید آزمایشگاهی و صنعتی برخی از مواد رنگزا شرح داده شوند. این کتاب تولید آزمایشگاهی و صنعتی مواد رنگزای مصنوعی را شرح می‌دهد. کتاب مواد رنگزای آلی شامل پانزده فصل، شامل مروری بر مواد رنگزای آلی، طبقه‌بندی مواد رنگزای آلی، فرایندهای ساخت مواد رنگزای آلی، ساخت مواد رنگزای آزو، مواد رنگزای دی و تری آریل متان، متین و پلی‌متین، کربونیلی، نیترو و نیتروزو، آزا آنیولین‌ها، مواد درخشان‌کننده فلورسنتی، رنگدانه‌های آلی، شناسایی مواد رنگزای آلی، ماشین‌آلات و تجهیزات ساخت مواد رنگزای آلی است.