ساختار سازمانی

عنواننام و نام خانوادگيپست الكترونيك
سرپرست پژوهشکده پوشش‌های سطح و فناوریهای نویندکتر بهرام رمضانزادهramezanzadeh-bh@icrc.ac.ir
سرپرست پژوهشکده مواد رنگزادکتر موسی صادقی کیاخانیsadeghi-mo@icrc.ac.ir
سرپرست پژوهشکده فیزیک رنگدکتر فرهاد عامریfameri@icrc.ac.ir
مدیرحراست--
هماهنگ کننده امور مربوط به مدیریت امور پژوهشیدکتر مژگان حسین نژادhosseinnezhad-mo@icrc.ac.ir
مدیر امور فناوریدکتر حسین یاریyari-ho@icrc.ac.ir
سرپرست گروه همکاری علمی بین المللیدکتر محمد مهدویان احدیmahdavian-m@icrc.ac.ir
مدیر آموزش های آزاد، تخصصی و تحصیلات تکمیلیدکتر مژگان حسین نژادhosseinnezhad-mo@icrc.ac.ir
رییس گروه فناوری اطلاعات، شبکه و خدمات رایانه ایدکتر علیرضا محمودیamahmoodi@icrc.ac.ir
هماهنگ کننده امور مربوط به گروه نشریات علمیدکتر سارا خمسهkhamseh-sa@icrc.ac.ir
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.