مطالب مرتبط با کلید واژه " کارخانه پوشان "


بازدید اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان پژوهشگاه رنگ از کارخانه بافت و تکمیل پوشان

بازدید اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان پژوهشگاه رنگ از کارخانه بافت و تکمیل پوشان گالری

اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان محترم پژوهشگاه رنگ در روز دوشنبه مورخ ۱۵ بهمن ماه از کارخانه بافت و تکمیل پوشان بازدید بعمل آوردند. در این بازدید دانشجویان از نزدیک شاهد فعالیت قسمت های مختلف کارخانه گردیدند.

ادامه مطلب