مطالب مرتبط با کلید واژه " رساله دکتری "


کسب دکترای رشته مهندسی پلیمر– فرایندهای پلیمریزاسیون توسط خانم فرشته کارخانه یوسفی دانشجوی پژوهشگاه رنگ

کسب دکترای رشته مهندسی پلیمر– فرایندهای پلیمریزاسیون توسط خانم فرشته کارخانه یوسفی دانشجوی پژوهشگاه رنگ

سرکار خانم فرشته کارخانه یوسفی دفاع موفقیت آمیز از رساله دکتری تان را تبریک عرض نموده و برایتان در مراحل پیش روی زندگی، آرزوی موفقیت و سربلندی می نمائیم.

ادامه مطلب