مطالب مرتبط با کلید واژه " ریاست "


پیام ریاست

در دنیای پویای امروز، نمی توان شاخه ای از صنایع را یافت، که از برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت پژوهشی برای توسعه محصولات نوین و باز کردن مسیرهای جدید برای باقی ماندن در جریان رقابت بی نیاز ...