پایگاه بسیج

تعداد بازدید:۱۸۸۷

 سلام بسیجی
سلام بر تو که مروارید خاطرات همیشه زنده شهامت و استواری را، در صدف جانت پرورانده‌ای. عشق الهیت را، قلب آسمانیت را می‌ستایم و از خداوند می‌خواهم که فرزندان این مرز همیشه سربلند، و پاسدار خوبی برای ارزشهایی باشند، که تو آنها را پایدار ساختی.

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره):

  • بسیج شجره طیبّه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوات تعیین و حدیث عشق می‌دهد.
  • اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین انداز شد چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهدگردید.
  • بار دیگر تأکید می‌کنم که غفلت از ایجاد ارتش بیست میلیونی سقوط در دام دو ابرقدرت جهانی را به دنبال خواهد داشت.
  • ملیت که در خط اسلام ناب محمدی (صلی‌ اله‌ علیه‌ و آله) و مخالف با استکبار و پول‌ پرستی و تحجرگرایی و مقدس‌ نمایی است باید همه افرادش بسیجی باشند.
  • در این دنیا افتخارم این است که خود بسیجیم.
  • بسیج لشگر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همه مجاهدان از اولین تا آخرین امضا نموده‌اند.
  • بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته‌ های رفیع آن اذان شهادت و رشادت سر داده‌اند.
  • من همواره به خلوص و صفای بسیجیان غبطه می‌خورم و از خدا می‌ خواهم تا با بسیحیانم محشور گرداند.
  • تشکیل بسیج در نظام جمهوری اسلامی ایران یقینا از برکات و الطاف جلیه خداوند تعالی بود که بر ملت عزیز و انقلاب اسلامی ایران ارزانی شد.