افتخارات

تعداد بازدید:۴۹۷۹
 1. موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش تنها قطب علمی کشور در زمینه رنگ؛
 2. احراز رتبه برتر در زمینه تبدیل علم و فناوری به ثروت در کشور در سال ۱۳۸۹؛
 3. کسب رتبه نخست مرکز رشد واحدهای فناور موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش در سه سال متوالی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱؛
 4. کسب عنوان هیات علمی نمونه کشوری در سال ۱۳۹۳ توسط دکتر زهرا رنجبر هیات علمی گروه پوششهای سطح و خوردگی؛
 5. کسب رتبه پنجم توسط موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش در رتبه بندی ISC در سال ۱۳۹۲؛
 6. کسب عنوان مدیر برتر فناوری کشور در دوازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور در سال ۱۳۹۰؛
 7. دریافت گواهی نامه تعهد به تعالی سازمان توسط موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش؛
 8. ثبت اولین ثبت اختراع بین المللی(US Patent) توسط دکتر آتشه سلیمانی گرگانی هیات علمی گروه علوم و فناوری چاپ موسسه؛
 9. کسب تائیدیه آزمایشگاه رنگ و محیط زیست موسسه به عنوان آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست؛
 10. دریافت مدال طلای جشنواره جهانی اختراعات سوییس(ژنو ۲۰۱۵) و جایزه ویژه وزارت علوم و تحقیقات دولت رومانی؛
 11. کسب عنوان دانشمند جوان برجسته در حوزه مهندسی شیمی در سال ۱۳۹۴ توسط دکتر بهرام رمضان زاده عضو هیات علمی گروه پوششهای سطح و خوردگی؛
 12. کسب عنوان یک درصد دانشمند برتر جهان در سال ۱۳۹۴ توسط دکتر نیازمحمد محمودی عضو هیات علمی گروه رنگ و محیط زیست؛
 13. ثبت اختراع بین المللی (WIPO | PCT) در سازمان جهانی اختراعات توسط دکتر محمدابراهیم علیا عضو هیات علمی گروه رنگ و محیط زیست موسسه؛
 14. تجلیل از پژوهشگر برگزیده گروه فنی و مهندسی آقای دکتر نیازمحمد محمودی در هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور سال ۱۳۹۵؛
 15. تقدیر از دو نفر از کارشناسان موسسه در نشست مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در دانشگاه صنعتی شریف؛
 16. تجلیل از پژوهشگر برتر صنعت چاپ خانم دکتر آتشه سلیمانی گرگانی عضو هیات علمی گروه علوم و فناوری چاپ موسسه؛