ساختار سازمانی

 

عنواننام و نام خانوادگيپست الكترونيك
مدیر طرح و برنامهمجتبی عسکریaskari-a@icrc.ac.ir
مدیرحراستمحمد شیخی-
سرپرست گروه فناوری اطلاعات، شبکه و خدمات رایانه ایدکتر علیرضا محمودیamahmoodi@icrc.ac.ir
نمایش ۳۱ تا ۳۳ مورد از کل ۳۳ مورد.