ساختار سازمانی

 

عنواننام و نام خانوادگيپست الكترونيك
سرپرست گروه پژوهشی نمایش رنگ و پردازش تصویردکتر مهدی صفیmahdisafi@icrc.ac.ir
سرپرست گروه پژوهشی اپتیک و فتونیکدکتر مژگان حسین نژادhosseinnezhad-mo@icrc.ac.ir
مدیر آزمایشگاه مرکزیدکتر مسعود اعتضادetezad-ma@icrc.ac.ir
سرپرست گروه نشریات علمیدکتر سارا خمسهkhamseh-sa@icrc.ac.ir
رییس کتابخانه و مرکز اطلاع رسانیدکتر سارا خمسهkhamseh-sa@icrc.ac.ir
سرپرست گروه همکاری علمی بین المللیدکتر محمد مهدویان احدیmahdavian-m@icrc.ac.ir
مدیر نظارت و ارزیابیدکتر شهره روحانیrouhani@icrc.ac.ir
سرپرست مرکز رشد واحدهای فناوریدکتر مهران رستمیrostami-m@icrc.ac.ir
مدیر امور اداری و پشتیبانیلیلا میرحبیبیmirhabibi-l@icrc.ac.ir
مدیر امور مالیافرسیاب مالکیmaleki-af@icrc.ac.ir
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۳ مورد.