بسته آموزشی کرونا ویروس و همچنین دستورالعمل کشوری

تعداد بازدید:۱۹۷۰

جهت مطالعه "بسته آموزشی کرونا ویروس ویژه عموم مردم" کلیک کنید
 
جهت مطالعه دستورالعمل کشوری کروناویروس جدید (nCoV-۲۰۱۹) کلیک کنید
(شامل مراقبت، کنترل عفونت و مواد ضدعفونی کننده، تشخیص آزمایشگاهی، درمان و ارجاع بیماران مشکوک، محتمل و قطعی، و توصیه های سلامت محیط و کار)