پیام ریاست

تعداد بازدید:۶۲۸۸

در دنیای پویای امروز، نمی توان شاخه ای از صنایع را یافت، که از برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت پژوهشی برای توسعه محصولات نوین و باز کردن مسیرهای جدید برای باقی ماندن در جریان رقابت بی نیاز باشد. در بسیاری موارد هزینه های پژوهشی و تامین تجهیزات و بکارگیری آنها به حدی بالاست که امر پژوهش را برای شرکتها و سازمانهای کوچک و متوسط، دشوار و غیراقتصادی می سازد.
پژوهشگاه رنگ خود را مکلف می داند با تمام قوا و با خودباوری و داشتن نگاه به درون، به سوی اهداف متعالی پیش بینی شده در سند چشم انداز پژوهشگاه گام بردارد. برخی از این اهداف عبارتند از:

  • توسعه و گسترش پژوهش در زمینه علوم و فناوری رنگ و پوشش در جهت کسب مرجعیت علمی
  • زمینه سازی و ایجاد زیر ساخت های مناسب جهت ارتقای فعالیت های پژوهشی
  • توسعه فناوری و نوآوری و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در زمینه علوم و فناوری رنگ 

پژوهشگاه هم اکنون آمادگی دارد تا با تمام ابزار در اختیار خود، گام جدیدی در راستای نهادینه کردن نگاه علمی و بنیادی به فرآیندهای تولید، بکارگیری و خدمت رسانی رنگها و پوششهای مختلف بردارد. حمایت از صاحبان ایده، تلاش در حل مشکلات صنعت رنگ، خلق دانش فنی در جهت دستیابی به جدیدترین فناوری های حوزه رنگ که عمدتا در اختیار کشورهای پیشرفته است، از دیگر محورهای فعالیت این پژوهشگاه خواهد بود.
تحول اساسی که طی سالهای اخیر در صنایع رنگ رخ داده، عمدتا در جهت تطابق با قوانین زیست محیطی و در سالهای اخیر حفظ منابع تجدید ناپذیر و بهبود عملکرد محصولات بوده است. در این راستا محصولات و فناورهای جدیدی ارائه شده است و پیش بینی می شود این روند ادامه داشته باشد.
امید است با حمایت نوآوران، اندیشمندان و صنعتگران حوزه رنگ و پوشش و نیز وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری شاهد درخشش های ملی و فراملی در این حوزه باشیم.

زهرا رنجبر
ریاست پژوهشگاه

 

کلید واژه ها: ریاست