فرم درخواست صدور گواهی نامه فنی محصول

 • 0
 • نام شرکت:*
  1
 • شماره ثبت:*
  2
 • کد اقتصادی:*
  3
 • شناسه ملی:*
  4
 • مدیرعامل/صاحب امضاء:*
  5
 • نماینده شرکت:*
  6
 • شماره تماس نماینده:*
  7
 • پست الکترونیک نماینده:*
  8
 • شماره تماس شرکت:*
  9
 • آدرس شرکت:*
  10
 • ** نوع محصول:*
  پوشرنگ/ پوشش
  رزين/چسب/افزودنی
  رنگدانه/ پرکننده
  مواد رنگزا
  جوهر
  ساير
  11
 • توضيحات در خصوص محصول:*
  12
 • ** شركت درخواست كننده داراي مجوز رسمي و معتبر از وزارت صمت یا سایر مراکز ذیصلاح باشد. ** شرکت درخواست کننده برای محصولات وارداتی دارای مجوز رسمی و معتبر از تولید کننده باشد.
  13