مطالب مرتبط با کلید واژه " ویسکوزیته "


کسب عنوان بهترین آزمایشگاه در آزمون مهارت اندازه گیری ویسکوزیته سیالات توسط دستگاه رئومتر پژوهشگاه رنگ

کسب عنوان بهترین آزمایشگاه در آزمون مهارت اندازه گیری ویسکوزیته سیالات توسط دستگاه رئومتر پژوهشگاه رنگ

آزمایشگاه رئومتر آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه رنگ با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی در آزمون مهارت اندازه‌گیری ویسکوزیته سیالات در سال ۹۷ (مطابق با استانداردISO۳۲۱۹ ) موفق به کسب عنوان بهترین آزمایشگاه در بین آزمایشگاههای شرکت کننده گردید.

ادامه مطلب