مطالب مرتبط با کلید واژه " بازدید دانشجویان "


بازدید اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان پژوهشگاه رنگ از کارخانه بافت و تکمیل پوشان

بازدید اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان پژوهشگاه رنگ از کارخانه بافت و تکمیل پوشان گالری

اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان محترم پژوهشگاه رنگ در روز دوشنبه مورخ ۱۵ بهمن ماه از کارخانه بافت و تکمیل پوشان بازدید بعمل آوردند. در این بازدید دانشجویان از نزدیک شاهد فعالیت قسمت های مختلف کارخانه گردیدند.

ادامه مطلب
بازدید اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان پژوهشگاه رنگ از کارخانه میخک نسج تهران

بازدید اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان پژوهشگاه رنگ از کارخانه میخک نسج تهران گالری

اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان محترم پژوهشگاه رنگ در مورخه ۲۴ دی ماه از کارخانه میخک نسج تهران بازدید بعمل آوردند. در این بازدید دانشجویان از نزدیک شاهد فعالیت قسمت های مختلف کارخانه از جمله: بافندگی، رنگرزی، تکمیل و دوخت گردیدند.

ادامه مطلب