برگزاری کارگاه: Intercultural Awareness as a Prerequisite for Efficient International Academic Relations

۱۵ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۵۸ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۱۷۱

کارگاه Intercultural Awareness as a Prerequisite for Efficient International Academic Relations، ویژه اعضای محترم هیات علمی پژوهشگاه در روز چهارشنبه مورخ ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷ به مدت ۴ ساعت در محل سالن جلسات و به همت دبیر کارگاه سرکار خانم دکتر راضیه جعفری، عضو هیات علمی و رئیس گروه همکاریهای علمی بین المللی پژوهشگاه برگزار گردید.
مدرس کارگاه جناب آقای دکتر سلحشور عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دکترای Language and Linguistics از دانشگاه ESSEX انگلستان بودند. اهم مباحث مطرح شده عبارت بودند از :
۱.    وضعیت روند بین المللی سازی و آموزش عالی در ایران؛
۲.    تقابل فرهنگ دانشگاه بومی با فرهنگ دانشگاه بین الملل؛
۳.    ترویج و اشاعه فرهنگ ایرانی – اسلامی از طریق توسعه همکاریهای علمی بین المللی؛
۴.    پیشنهادهای عملی در حوزه ارتقاء شناخت فرهنگی در حوزه ارتباطات علمی بین المللی؛

کلید واژه ها: کارگاهگروه همکاریهای علمی و بین المللی