برگزاری کارگاه آموزشی مبانی و اصول اندازه‌گیری و کنترل رنگ در صنعت نساجی

۰۵ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۵۶ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۱۰۳

نظر به پیشرفت علم و پیدایش مفاهیم جدید در آن همچنین معرفی تجهیزات کاربردی تر آزمایشگاهی و صنعتی برای بهره بری سریعتر و سودمندتر در آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت شرکتهای تولیدی وابسته به رنگ و افزایش توانمندی اعضاء، دوره های آموزشی مقدماتی و پیشرفته تحت عنوان مبانی و اصول اندازه‌گیری و کنترل رنگ در صنعت نساجی در تاریخ  ۴ اسفندماه سال ۱۳۹۷ در محل پژوهشگاه رنگ–پژوهشکده فیزیک رنگ با تدریس آقای دکتر مهدی صفی عضو هیات علمی و رییس پژوهشکده فیزیک رنگ برگزارگردید. برخی از موضوعات مورد توجه در این کارگاه ها عبارت بودند از:
1-    مبانی درک و اندازه گیری رنگ
2-    تفسیر رفتار طیفی و رنگی نمونه‌ها (لیف، نخ و پارچه)
3-    آشنایی با تجهیزات اندازه گیری رنگ مانند اسپکتروفتومتر ها و کالریمترها
4-    آشنایی با نحوه آماده سازی نمونه برای رنگ سنجی
5-    تعیین محدوده رنگی نمونه‌ها و اولیه‌های موجود (منظور مواد رنگزا) بمنظور پیش بینی امکان انجام رنگ همانندی قبل از اجراء
6-    تعیین اختلاف رنگ بین نمونه ها و قضاوت در خصوص Pass/Fail یک رنگ همانندی
7-    تاثیر ساختار فیزیکی الیاف بر ظاهر رنگی درک شده
8-    متاماریزم در رنگ همانندی منسوجات
شرکت کنندگان پس از حضور در جلسات تئوری صبح، در جلسات عملی بعداز ظهر با نحوه کار تجهیزات اندازه گیری رنگ آشنا شده و در خصوص تفسیر نتایج رنگی سنجی در سامانه های مختلف رنگی مثل CIEXYZ ، CIELAB و CIELCH و قضاوت درباره مقادیر اختلاف رنگ و اصلاح فرمولاسیون های رنگرزی کسب تجربه نمودند. 
 
 

کلید واژه ها: کارگاهپژوهشکده فیزیک رنگاندازه‌گیری و کنترل رنگنساجی