اختراع نخستین اسپکتروفوتومتر انتقالی بر پایه تصویر کشور

۰۷ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۳:۵۸ کد : ۵۴ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۱۶۷

 

توسط پژوهشگران پژوهشگاه رنگ صورت پذیرفت:
اختراع نخستین اسپکتروفوتومتر انتقالی بر پایه تصویر کشور

 

نخستین اسپکتروفوتومتر انتقالی بر پایه تصویر کشور توسط پژوهشگران پیوهشگاه رنگ اختراع شد.
دکتر علیرضا محمودی نهاوندی عضو هیات علمی پژوهشگاه رنگ با بیان این خبر گفت: این اسپکتروفوتومتر انتقالی بر پایه تصویر با استفاده از حسگرهای دو بعدی متداول ساخته شده است.
وی با اشاره به اینکه این پژوهش برای نخستین بار در کشور  انجام گرفته است، گفت: تاکنون اسپکتروفوتومترهای انتقالی ساخته شده همگی با استفاده از حسگرهای خطی بوده‌اند و استفاده از حسگر خطی این الزام را ایجاد می‌کرد که دستگاه نیاز به کالیبراسیون طول موجی روی حسگر داشته باشد.
دکتر محمودی نهاوندی در ادامه اضافه کرد: این امر با استفاده از فیلترهای استاندارد که دارای بیشینه جذب در طول موج‌های مشخص هستند انجام می‌پذیرفت.
وی افزود: این دستگاه این قابلیت را دارد که با استفاده از منبع نوری خاص به کار رفته در دستگاه کالیبره شود و به همین دلیل بی‌نیاز از کالیبراسیون های طول موجی است.

 


( ۱ )