بازدید رییس و معاونین پژوهشکده اندازه شناسی – پژوهشگاه استاندارد از پژوهشگاه رنگ

۲۲ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۴۶ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۳۱۴

اندازه شناسی شاخه ای از علم است که به شناخت و بررسی روش های مختلف اندازه گیری کمیت های  فیزیکی و استاندارد سازی آنها می پردازد. نیاز مبرم به قابلیت ردیابی نتایج و استانداردهای اندازه گیری در سطح بین المللی، جوامع  را به سمت شبکه های جدید از همکاری سازمان های بین المللی، منطقه ای و ملی مختلف هدایت کرده است. 
با توجه به پتانسیل های موجود به دعوت پژوهشکده فیزیک رنگ، نشستی تخصصی با حضور رییس و معاونین پژوهشکده اندازه شناسی پژوهشگاه استاندارد در تاریخ ۹۷/۱۰/۲۲ با حضور معاونین و روسای پژوهشکده ها در محل پژوهشگاه برگزار شد. در این جلسه موارد از جمله تربیت نیروی متخصص، تدوین استانداردهای ملی و بین المللی، اجرای استاندراد، دفتر ترویج استاندارد، بازار سازی، توسعه خدماتی مرتبط با اندازه شناسی در حوزه علوم و مهندسی رنگ پیشنهاد شد و مقرر گردید تفاهم نامه ای برای تدوین همکاری ها تنظیم شود.
 

کلید واژه ها: پژوهشکده فیزیک رنگپژوهشگاه استاندارداندازه شناسی