برگزاری کارگاه آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی در پژوهشگاه رنگ

۰۲ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۲ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۲۱۷

پیرو نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی انجام شده توسط واحد آموزش پژوهشگاه در سال ۱۳۹۸، با هماهنگی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی، کارگاه آموزشی دو روزه با عنوان 'اصول مدیریت و سرپرستی(تکمیلی)'، در روزهای یکشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۵ و شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۱، در محل پژوهشگاه برگزار گردید.. مخاطبین کارگاه آموزشی برگزار شده، مدیران سطوح مختلف ارشد، میانی و پایه پژوهشگاه بودند. مباحث مطرح شده در کارگاه مذکور شامل: تعاریف و مفاهیم مدیریت و سرپرستی و اهمیت آن در سازمان ها، انگیزه و انتظارات سطوح مختلف مدیریتی از کارکنان، تئوری های ایجاد انگیزه، رهبری، مدیریت زمان، ارتباطات غیر کلامی، برگزاری جلسات اثربخش داخل واحدهای سازمانی، مدیریت تغییر در مقابل تغییرات درون سازمانی و برون سازمانی، بررسی مسائل و مشکلات کارکنان و .... بوده است.