برگزاری پنجمین کارگاه آموزشی پوشش های مورد استفاده در خطوط انتقال نفت، گاز، آب و رنگ های صنعتی(مشخصات فنی و اصول بازرسی)

۱۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۵۱ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۱۷۹

پنجمین کارگاه آموزشی پوشش های مورد استفاده در خطوط انتقال نفت، گاز، آب و رنگ های صنعتی(مشخصات فنی و اصول بازرسی) در تاریخ پنج و شش آذرماه ۱۳۹۸ به مدت ۱۶ ساعت در محل پژوهشگاه رنگ برگزار گردید. در این دوره آموزشی حدود چهل نفر از مدیران، کارکنان بخش های امور بازرسی فنی، کارشناسان بخش خوردگی خطوط انتقال نفت و گاز و آب، بازرسین خطوط لوله نفت و گاز و آب، ناظران و پیمانکاران اجرای پوشش‌های محافظ خطوط لوله، تولیدکنندگان پوشش‌های صنعتی و کارشناسان کنترل کیفیت کارخانجات پوشش لوله شرکت کردند. لازم به ذکر است مدرسین دوره مذکور از اعضاء هیئت علمی پژوهشگاه آقایان دکتر مهران رستمی، دکتر مرتضی گنجائی و دکتر بهرام رمضان زاده بودند. در این دوره علاوه بر جزوه آموزشی الکترونیکی، در پایان دوره گواهینامه شرکت در کارگاه به شرکت‌کنندگان اعطا گردید.

کلید واژه ها: کارگاه