سایر پرداختی ها

 • توجه: این پرداخت مختص سایر درآمدهای پژوهشگاه رنگ می‌باشد، لذا قبل از پرداخت وجه با واحد مربوطه هماهنگ شود.
  0
 • 1
 • نام*نام کامل
  2
 • مبلغ*نام کامل
  3
 • تلفن همراه*
  4