در ردیف پنج مرکز پژوهشی برتر جهت ارتقاء به سطح تراز بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳۰ مهر ۱۳۹۷ | ۱۴:۱۹ دستاورد ها
تعداد بازدید:۸۸۹
پس از بررسی برنامه پژوهشگاه‌های متقاضی در کارگروهی با حضور مقام محترم وزارت و تنی چند از صاحب نظران و اندیشمندان برجسته حوزه آموزش عالی با کمال مسرت، پژوهشگاه رنگ را در ردیف پنج مرکز پژوهشی برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور ورود به پروژه ارتقاء به سطح تراز بین المللی انتخاب شد.
در ردیف پنج مرکز پژوهشی برتر جهت ارتقاء به سطح تراز بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه ای از تدوین و ارسال برنامه  عملیاتی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش جهت ارتقاء به سطح تراز بین المللی به آن وزارت ابزار تشک ر و قدردانی کردند. ایشان در نامه یاد شده اعلام نمودند که پس از بررسی برنامه پژوهشگاه‌های متقاضی در کارگروهی با حضور مقام محترم وزارت و تنی چند از صاحب نظران و اندیشمندان برجسته حوزه آموزش عالی با کمال مسرت، پژوهشگ رنگ را در ردیف پنج مرکز پژوهشی برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور ورود به پروژه ارتقاء به سطح تراز بین المللی انتخاب شد.