پژوهشگاه رنگ تنها قطب علمی کشور در زمینه رنگ

۳۰ مهر ۱۳۹۷ | ۱۴:۱۸ دستاورد ها
تعداد بازدید:۹۴۲
بر اساس رای گروه فنی و مهندسی شورای قطب‌های علمی، که به تاریخ یکم شهریورماه ۱۳۸۹ برگزار گردید، درخواست پژوهشگاه رنگ پیرامون تشکیل قطـب علمی رنگ مطرح و نسبت به آن موافقت اصولی به عمل آمد.
پژوهشگاه رنگ تنها  قطب علمی کشور در زمینه رنگ

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه رنگ، بر اساس رای گروه فنی و مهندسی شورای قطب‌های علمی، که به تاریخ یکم شهریورماه ۱۳۸۹ برگزار گردید، درخواست پژوهشگاه رنگ پیرامون تشکیل قطـب علمی رنگ مطرح و نسبت به آن موافقت اصولی به عمل آمد. در این نامه ضمن معرفی اعضای هسته قطب علمی‌رنگ، خطاب‌ به ایشان نسبت‌ به تلاش برپیاده‌سازی برنامه‌های پیشنهادی درچارچوب سیاست‌ها و اولویت‌های مصوب نقشه جامع علمی و شورای‌عالی عتف، حفظ پویایی و عملکرد مناسب، توسعه کار جمعی و ایجاد پیوند با دانشمندان و نخبگان داخلی و خارجی برای تحقق برنامه قطب‌ها و توجه کامل به دستورالعمل‌ها و روش‌های جاری صادره از سوی وزارت متبوع و معاونت پژوهش‌وفناوری و همچنین تحقق مصوبات شورای قطب‌های علمی به‌منظور ایجاد انسجام، هماهنگی و ارتقای بهره‌وری تاکید گردیده است. اعضای هسته قطب علمی رنگ به شرح زیر می‌باشند:

  1. دکتر فرحناز نورمحمدیان 
  2. دکتر کمال الدین قرنجیگ 
  3. دکتر شهره روحانی 
  4. دکتر زهرا رنجبر 
  5. دکتر علی شمس ناتری 
  6. دکتر سیامک مرادیان 
  7. دکتر امین سالم 
  8. دکتر سعید باستانی 

اهداف قطب علمی رنگ

توسعه هدفمند علوم‌و‌فناوری رنگ با استفاده از فناوری‌های نوین و مطابق با نیازهای کشور؛ مطالعه و اجرای هدفمند طرح‌های پژوهشی بنیادی،کاربردی و توسعه‌ای در زمینه رنگ؛ ارتقا سطح دانش عمومی صنعت رنگ از طریق انتشار کتب و چاپ مقالات؛ فـراهم ساختن زمینه تربیت نیروی متخصـص طراز اول؛ ایجاد و توسـعه آزمایشگاه‌های مجهز و مرجع؛ فراهم نمودن زمینه‌های همکاری مشترک با نخبگان فعال کشور در زمینه علوم و فناوری رنگ؛ قرار گرفتن در مرزهای دانش فناوری رنگ؛ گسترش همکاری‌های بین‌المللی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی معتبر؛ ایجاد محیط علمی پویا و مولد علم درزمینه علوم و فناوری رنگ؛ کسب مرجعیت علمی و فناوری در زمینه رنگ؛مشاوره و تصـمیم‌سازی در برنامه‌ریزی علمی و اجرایی در زمینه علوم و فناوری رنگ؛ آینده‌نگری و تـدوین راهبرد علمی در زمینه عـلوم و فناوری رنگ.