English

مديريت امور اداري و پشتيباني

 

دیباچه:

   رویکرد سازمانها به سوی تعالی و رسیدن به حد مطلوب کیفیت دغدغه های اصلی مدیران آنها در دهۀ اخیر بوده است. گریز از تفکر سنتی و تکیه بر دانش روز موجب شده تا سازمانها در رقابتی سالم به بهبود مستمر روی آورند. مدیریت اداری و پشتیبانی پژوهشکده صنایع رنگ نیز خود را در این زمینه مستثنی ندید و با تکیه بر استراتژیهای ابلاغی رئیس و حمایت معاون اجرائی پژوهشکده سعی بر زمینه سازی و استقرار این مهم نمود.


مقدمه:

   مديريت امور اداری در واقع جنبه های انسانی سازمان را در بر می گيرد، زيرا انسان عامل مهمی در نيل به اهداف سازمان و مديريت به شمار می رود. تحقيقات امروزی بيانگر اين واقعيت است که رابطه نزديکی بين نحوه مديريت منابع انسانی و امکان نيل به اهداف سازمانی وجود دارد، از اين روست که اين مديريت امروزه به منزله يکی از شريان های مهم و حياتی هر سازمانی محسوب می گردد. مديريت امور اداری تخصص ويژه ای است که کوشش می نمايد تا در جهت کسب رضايت کارکنان و تأمين هدف های سازمانی گام برداشته و سياست گذاری نمايد. این مدیریت، مسئولیت جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی در زمینه های پرسنلی، اداری، اجتماعی و رفاهی کارکنان شرکت را بر عهده دارد و کلیه ملزومات، نیازمندی های واحدهای مختلف را تهیه و  در اختیار آنان قرار می دهد.


 

 

« چارت اختصاصي مديريت امور اداري و پشتيباني »

 

  رئوس   فعاليت   هاي   امور   اداري

 

 

كارگزيني:

   تهيه   خلاصه   پرونده   و   صدور   احكام   پرسنلي   كاركنان   افزايش   سنواتي    ،   ضريب   ساليانه   و   ... ـ   تهيه   پيش   نويس   و   پيشنهاد   اعطاي   گروه   تشويقي   بر   اساس   اجراي   خط   مشي   معين   شده   ـ   صورت   برداري    ،   طبقه   بندي    ،   كد   گذاري   و   بايگاني   پرونده   ها   ـ   كنترل   حضور   و   غياب   كاركنان   و   ثبت   و   محاسبه   مرخصي   هاي   روزانه   و   ساعتي    – تكميل فرمهاي ارزشيابي به و تاييد رساندن نمرات ارزشيابي - تهيه مدارك ارتقاء گروه و تغيير عنوانها و ارائه به تشكيلات – بررسي پرونده هاي طرح تبيين ارتقاء شغلي كارشناسان و ...

 

 

نقليه:

   تأمين   وسيله   نقليه   جهت   انجام   مأموريت   ها    ـ   نظارت    ،   بررسي   و   رسيدگي   بر   ثبت   ميزان   سوخت،   امور   بيمه      تعميرات   و   شماره   گذاري   اتومبيل   ها   و   تقاضاي   خريد   وسايط   نقليه   و   لوازم   يدكي   .

 

 

 

خدمات:

   نظارت   بر   امور   مربوط   به   خدمات   عمومي   ـ   همكاري   در   برگزاري   همايش   ها    ،   كارگاهها،   جلسات   و   پذيرايي   .  

 

تأسيسات:

   سرويس،   راه   اندازي،    نگهداري    ،   تشخيص   عيوب   و   رفع   نواقص   و   تعميرات   دستگاههاي   حرارتي،   برودتي   و   تأسيسات   الكتريكي   مركز.

 


تداركات:

   تهيه   و   خريد   لوازم   درخواست   شده    از واحدهای مختلف پژوهشکده پس   از   تكميل   امضا   درخواست خرید    و ...

 

 

انبار:

   درخواست   خريد   اقلام   مصرفي   و   تحويل،   ثبت   و   نگهداري   اقلام   فوق   و   اقلام   غيرمصرفي   در   دفاتر   و   انبار   و   سپس   تحويل   آنها   به   واحدهاي   مورد   .

 

 


رفاه:

   سعی بر برآورده نمودن رفاهیات مورد نظر سازمان جهت ایجاد آرامش کارکنان پژوهشکده.


کلیه حقوق محفوظ و متعلق به موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش می باشد. 2016 ©
طراحي پرتال|طراحي پورتالطراحي پرتال (طراحي پورتال): آرانا نتورک