English

مديريت امور اداري و پشتيباني

دیباچه:

رویکرد سازمانها به سوی تعالی و رسیدن به حد مطلوب کیفیت دغدغه های اصلی مدیران آنها در دهۀ اخیر بوده است. گریز از تفکر سنتی و تکیه بر دانش روز موجب شده تا سازمانها در رقابتی سالم به بهبود مستمر روی آورند. مدیریت اداری و پشتیبانیپژوهشکده صنایع رنگنیز خود را در این زمینه مستثنی ندید و با تکیه بر استراتژیهای ابلاغی رئیس و حمایت معاون اجرائی پژوهشکده سعی بر زمینه سازی و استقرار این مهم نمود.


مقدمه:

مديريت امور اداری در واقع جنبه های انسانی سازمان را در بر می گيرد، زيرا انسان عامل مهمی در نيل به اهداف سازمان و مديريت به شمار می رود. تحقيقات امروزی بيانگر اين واقعيت است که رابطه نزديکی بين نحوه مديريت منابع انسانی و امکان نيل به اهداف سازمانی وجود دارد، از اين روست که اين مديريت امروزه به منزله يکی از شريان های مهم و حياتی هر سازمانی محسوب می گردد. مديريت امور اداری تخصص ويژه ای است که کوشش می نمايد تا در جهت کسب رضايت کارکنان و تأمين هدف های سازمانی گام برداشته و سياست گذاری نمايد.این مدیریت، مسئولیت جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی در زمینه های پرسنلی، اداری، اجتماعی و رفاهی کارکنان شرکت را بر عهده دارد و کلیه ملزومات، نیازمندی های واحدهای مختلف را تهیه و در اختیار آنان قرار می دهد.


« چارت اختصاصي مديريت امور اداري و پشتيباني »

 

رئوس فعاليت هاي امور اداري

 

كارگزيني:

تهيه خلاصه پرونده و صدور احكام پرسنلي كاركنان افزايش سنواتي ، ضريب ساليانه و ... ـ تهيه پيش نويس و پيشنهاد اعطاي گروه تشويقي بر اساس اجراي خط مشي معين شده صورت برداري ، طبقه بندي ، كد گذاري و بايگاني پرونده ها كنترل حضور و غياب كاركنان و ثبت و محاسبه مرخصي هاي روزانه و ساعتي – تكميل فرمهاي ارزشيابي به و تاييد رساندن نمرات ارزشيابي - تهيه مدارك ارتقاء گروه و تغيير عنوانها و ارائه به تشكيلات – بررسي پرونده هاي طرح تبيين ارتقاء شغلي كارشناسان و ...

 

نقليه:

تأمين وسيله نقليه جهت انجام مأموريت ها ـ نظارت ، بررسي و رسيدگي بر ثبت ميزان سوخت، امور بيمه تعميرات و شماره گذاري اتومبيل ها و تقاضاي خريد وسايط نقليه و لوازم يدكي .

 

 

خدمات:

نظارت بر امور مربوط به خدمات عمومي همكاري در برگزاري همايش ها ، كارگاهها، جلسات و پذيرايي .

 

تأسيسات:

سرويس، راه اندازي، نگهداري ، تشخيص عيوب و رفع نواقص و تعميرات دستگاههاي حرارتي، برودتي و تأسيسات الكتريكي مركز.


تداركات:

تهيه از واحدهای مختلف پژوهشکده پس از تكميل امضا درخواست خرید و ...

 

انبار:

درخواست خريد اقلام مصرفي و تحويل، ثبت و نگهداري اقلام فوق و اقلام غيرمصرفي در دفاتر و انبار و سپس تحويل آنها به واحدهاي مورد .


رفاه:

سعی بر برآورده نمودن رفاهیات مورد نظر سازمان جهت ایجاد آرامش کارکنان پژوهشکده.


کلیه حقوق محفوظ و متعلق به موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش می باشد. 2016 ©
طراحي پرتال|طراحي پورتالطراحي پرتال (طراحي پورتال): آرانا نتورک