English

رنگ و محيط زيست

آلودگی محیط زیست یکی از مهمترین و اصلی ترین معضلاتی است که جهان امروز با آن مواجه است و آگاهی نسبت به اهمیت محیط زیست سالم و پاک برای زندگی بهتر و سالم تر رو به افزایش است. تولید جهانی و استفاده از ترکیبات شیمیایی، که بسیاری از آنها مقاوم در برابر تجزیه بیولوژیکی هستند، در چند دهه اخير به طور قابل توجهي افزايش يافته است. اين تركيبات بعد از مصرف وارد محيط زيست مي شوند و از اين رو ارائه راهكارهايي جهت كاهش مصرف و حذف آلاينده ها از محيط زيست ضروري است.
رسالت گروه محیط زیست افزایش دانش و آگاهی و انجام پژوهش در زمینه علوم و فناوری مرتبط با حفاظت محیط زیست و استفاده پایدار از منابع طبیعی است.هدف از تحقیقات در گروه از يك سو بر‌ روی ساخت مواد و توسعه فناوري­هاي دوستدارمحيط زيست و از سوي ديگر بر روي تصفیه پساب، مدیریت پسماند، بازیافت و استفاده مجدد از مواد با تاکید بر حل مشکلات زیست محیطی صنایع وابسته به رنگ (مواد رنگزای آلی و معدنی، پوشرنگ و رزین های مصنوعی، رنگرزی نساجی، چاپ و ...) می باشد. در اين راستا گروه پژوهشي رنگ و محيط زيست به عنوان آزمايشگاه همكار و معتمد سازمان حفاظت محيط زيست در تلاش جهت پايش صحيح آلاينده ها و استانداردسازي پارامترهاي زيست محيطي و توسعه فناوري هاي نوين، همكاري خود با صنايع و مراكز تحقيقاتي مختلف را گسترش داده و به عنوان مشاور بخشهاي صنعتي در رسيدن به استانداردهاي زيست محيطي عمل مي­نمايد.


زمينه‌هاي تحقيقاتي گروه

زمينه هاي تحقيقاتي گروه با تاكيد بر حل مشکلات زیست محیطی صنایع وابسته به رنگ (مواد رنگزای آلی و معدنی، پوشرنگ و رزین های مصنوعی، رنگرزی نساجی،چاپ و ...) را مي توان به صورت زير خلاصه نمود:
 1. تصفیه آب و پسابهاي صنعتي (روشهای اکسیداسیون پیشرفته، فنتون، فيلتراسيون و ساير تکنولوژیهاي جدید)
 2. مديريت پسماند
 3. بازيافت و استفاده مجدد از مواد شيميايي مورد مصرف به منظور كاهش اثرات زيست محيطي صنايع وابسته به رنگ
 4. ساخت مواد جديد با قابليت تجزيه زيستي و توسعه فناوري هاي دوستدار محيط زيست به منظور توسعه پايدار
 5. طراحي و ساخت رآكتورهاي آزمايشگاهي و صنعتي (مدلسازي، طراحي و كاربرد)
 6. آلودگي هوا (مدلسازي، پايش و كاربرد)
 7. انرژی های تجدید پذیر
 8. ساخت و كاربرد نانو مواد (نانو ذره، نانو لوله و نانو لايه) و كاربرد آن به عنوان جاذب و كاتاليست در حذف مواد شيميايي آلاينده در پساب (براي مثال مواد رنگزاي آلي و سطح فعال‌ها)
 9. مدل‌سازی ریاضی فرآیند اکسیداسیون کامل کاتالیستی حلال‌های آلی فرار ناشی از ترکیبات رنگی به منظور افزایش مقیاس با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی
 10. بهينه‌سازي توزيع لايه فعال كاتاليستي در كاتاليزورهاي زيست‌محيطي جهت اكسيداسيون كامل تركيبات آلي فرار، مسموم شده بوسيله تركيبات آلي سيليس‌دار
 11. تصفيه پساب‌هاي رنگي با استفاده از تركيب فرآيندهاي آُزدن‌دهي و پرتودهي ماورا بنفش
 12. رنگبری پسابهای رنگی با استفاده از روش فوتوکاتالیستی TiO2/H2O2/UV
 13. رنگبری پسابهای رنگی صنایع نساجی با استفاده از جاذبهای طبیعی
 14. مطالعه و بررسی تصفیه پساب صنایع نساجی به روش الکتروشیمی
 15. بررسي آكوريومي تجمع زيستي و غلظت زيستي تركيبات زيست‌كش مورد استفاده در رنگها و پوشش‌هاي دريايي در بدن ماهي‌هاي خليج فارس (ماهي اسكات)
 16. بررسي امكان رنگبري از پساب خروجي صنايع رنگ و وابسته با كشت گياهان سازگار با شرايط.
 17. طرح جامع شناسايي رنگ و پوشش‌ها در شركت مهندسي و ساختمان نفت ايران و بازنگري دستورالعمل‌هاي موجود بسته به شرايط اقليمي محلي و فرآيندي
 18. طبقه‌بندي پوشش‌هاي ضد خزه و جلبك (رنگ‌ها و پوشش‌هاي دريايي)
 19. اجراي سياست دولت سبز در موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ
 20. استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی جهت بهینه سازی شرایط رنگبری پساب رنگزاهای مستقیم توسط جاذب پوست پرتقال
 21. ساخت نانوفتوكاتاليستهاي TiO2 مورد استفاده در رنگبري و تجزيه پسابهاي رنگي حاوي مواد آلي رنگي
 22. تصفیه الکتروشیمیایی آلاینده های رنگی موجود در پساب کارخانجات نساجی و رنگرزی
 23. حذف رنگ و معدنی کردن آلاینده های رنگی توسط فرآیند سونوکاتالیستی
 24. بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند رنگبری از پسابهای رنگی با استفاده از روش اُزُناسیون


توانايي هاي گروه

 1. مطالعه و پژوهش بر روی فناوری های جدید برای حل مشکلات محیط زیستی صنایع وابسته به رنگ
 2. بهينه سازي فرايندهاي توليد از طريق ساخت مواد و توسعه فناوری های جدید دوستدار محیط زیست به منظور كاهش اثرات مخرب رنگ و افزودنيها در صنايع رنگ و مرتبط با آن
 3. بازيافت و استفاده مجدد از مواد به منظور كاهش اثرات زيست محيطي صنايع رنگ
 4. طراحي و مدلسازي سيستم هاي تصفيه آب، هوا و خاك
 5. ساخت سيستم هاي جذبي و راكتور هاي اكسيداسيون كاتاليستي و فتوكاتاليستي
 6. ساخت مواد جديد با قابليت تجزيه زيستي و توسعه فناوري هاي دوستدار محيط زيست به منظور توسعه پايدار
 7. طراحي و ساخت سيستمهاي تصفيه آب و پسابهاي صنعتي در مقياسهاي آزمايشگاهي، پايلوت و صنعتي
 8. اجراي سيستمهاي مديريت پسماند و بازيافت مواد آزمايشگاهي و صنعتي خطرناك
 9. ساخت و توسعه مواد و فناوری های جدید دوستدار محیط زیست.
 10. همکاری با صنایع وابسته به رنگ برای حل مشکلات زیست محیطی آنها.
 11. همکاری با موسسات علمی ملی و بین المللی از طریق برگزاری سمینار، کارگاه آموزشی و انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک.
 12. تدوین و انتشار کتاب، مقالات علمی و ثبت اختراع.

طرح‌هاي تحقيقاتي گروه
 1. تصفيه پساب هاي رنگي با استفاده از تركيب فرآيندهاي ازن دهي و پرتودهي ماوراء بنفش
 2. بررسي ايزوترم و سينتيك جذب رنگزا روي ذرات اكسيد روي
 3. ارائه يك مدل رياضي جديد جهت شبيه سازي پديده جذب سطحي آلاينده هاي رنگي اسيدي از پساب بر اساس مدلهاي سينتيكي واكنش در محيط سيال - ذرات جامد
 4. حذف رنگ از پسابهاي رنگي با استفاده از سيستم نانو فيلتراسيون
 5. اكسيداسيون كاتاليستي بر پايه آب اكسيژنه يك رنگزاي راكتيو توسط بنتونيت عمل شده با نمكهاي آلومينيوم، مس و آهن
 6. مدلسازي رياضي فرآيند اكسيداسيون كامل كاتاليستي حلال هاي آلي فرار ناشي از تركيبات رنگي به منظور افزايش مقياس با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي، نيمه صنعتي و صنعتي
 7. حذف رنگزا از پساب رنگي با استفاده از فرآيند جذب روي كربن فعال اصلاح شده با قليا
 8. بررسي اثر حضور مواد فعال سطحي كاتيوني مونومري و دوقلو در بازدارندگي خوردگي فولاد نرم در محيط اسيدي
 9. حذف مواد رنگزاي آلي از محلول توسط نانوپودرهاي مغناطيسي بر پايه اكسيدهاي آهن
 10. تصفيه پساب نساجي بوسيله روشهاي اكسيداسيون پيشرفته، بخش اول: ازن دهي
 11. حذف مواد رنگزاي موجود در پساب ها با استفاده از فناوري فوتوكاتاليز نانوذرات تيتانيا
 12. رنگبري پساب هاي رنگي با استفاده از فرآيند فوتوفنتون
 13. مطالعات اثرات زيست محيطي شبكه شهري و تأسيسات توزيع در محدوده استان گلستان با نگرش به موارد مورد استفاده در اين شبكه و سيستم هاي حفاظت كاتدي
 14. بررسي اثرات زيست محيطي و خوردگي فلنج هاي انتقال آب
 15. ساخت كربن فعال از ضايعات كشاورزي براي حذف مواد رنگزاي موجود در پساب هاي صنعتي
 16. توليد، تدوين و آموزش نقشه جامع رنگ در صنايع آرايشي و بهداشتي
 17. بررسي فرآيندهاي رنگرزي و وضعيت زيست محيطي موجود كارگاه هاي رنگرزي استان چهارمحال و بختياري
 18. ساماندهي و بهينه سازي تفكيك رنگي ايستگاههاي اتوبوس در پايانه هاي مسافربري
 19. بررسي اثر عامل فعال سطحي كاتيوني و آنيوني بر خواص رئولوژيكي و خواص گل حفاري
 20. بكارگيري فرآيند فنتون براي حذف مواد رنگزاي راكتيو از پساب
 21. بررسي اثر نانو نقره بر مقاومت خوردگي پوششها در محيط فاضلاب صنعتي
 22. كاربرد نانو ذرات مغناطيس فريت مس اصلاح شده جهت حذف رنگزاها از پساب
 23. بررسي حذف آلاينده هاي آروماتيكي پخش شده در فضاي داخلي با استفاده از نانوذرات دي اكسيد تيتانيم موجود در پوشش هاي داخلي
 24. مطالعه بازدارندگي خوردگي مواد فعال سطحي دوقلوي كاتيوني بر روي نمونه هاي فولادي نرم در محلول اسيد سولفاميك
 25. تعيين كميتهاي موثر در روش افزايش مقياس جهت طراحي راكتور صنعتي به منظور توليد رنگدانه قرمز 254 به روشي نوين
 26. حذف آلاينده هاي رنگي آلي و فلزي از پساب با استفاده از نانو پرليت
 27. بررسي اثر نيترات خاك بر روي پوشش لوله هاي انتقال گاز
 28. حذف مواد رنگزا از پساب هاي رنگي به كمك آلجينات حاوي نانوذره مغناطيسي
 29. حذف رنگزاهاي مورد استفاده در صنعت چاپ از پساب ها با استفاده از نانوذرات سيليكاي عامل دارشده
 30. بررسي كارايي پلي (آميدو آمين نوع اول - دوم) از سيستم هاي دوجزئي پساب در حذف مواد رنگزاي مستقيم و اسيدي
 31. رنگبري از پساب حاوي مواد رنگزاي راكتيو با ذرات نانو كيتوسان
 32. تصفیه پساب با استفاده از روشهای پیشرفته اکسیداسیون (UV ، اُزُن، فنتون و ...)
 33. توسعه فرآیندهای دوستدار محیط زیست در صنایع وابسته به رنگ
 34. تصفیه و استفاده مجدد از پساب صنایع رنگ (رنگرزی چاپ ......)
 35. تصفيه آب و پساب (مدلسازي، طراحي و كاربرد)
 36. آلودگي هوا (مدلسازي، پايش و كاربرد)

تجهیزات موجود در گروه
 1. دستگاه آناليز TOC
 2. جذب اتمي (شعله/ كوره)
 3. اسپكتروفتومتر و راكتور COD
 4. اسپكتروفتومتر UV-Visible تك پرتويي
 5. اسپكتروفتومتر UV-Visible دو پرتويي
 6. يون كروماتوگراف
 7. راكتور و انكوباتور BOD
 8. كدورت سنج
 9. جارتست
 10. سانتريفوژ
 11. pH متر
 12. هدايت سنج
 13. شيكر
 14. ترازوهای دقیق (دو و چهار رقم اعشار)
 15. دستگاه آب مقطر گیری
 16. دستگاه Ion chromatograph
 17. پمپ هاي هوا دهي
 18. پمپ پري استالتيك
 19. دستگاه جذب اتمي

مشخصات اعضاي گروه

ردیف نام و نام خانوادگی
سمت رایانامه (Email)
1
دكتر محمدابراهيم علياعضو هيات علمي و مدیر گروهolya-me@icrc.ac.irThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
2
دكتر نيازمحمد محموديعضو هيات علميmahmoodi@icrc.ac.irThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
3
مهرنوش گرايش نژاد
كارشناس پژوهشي gerayesh-me@icrc.ac.ir


کلیه حقوق محفوظ و متعلق به موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش می باشد. 2016 ©
طراحي پرتال|طراحي پورتالطراحي پرتال (طراحي پورتال): آرانا نتورک