English

دوباره تولید رنگ و کنترل رنگ

زمينه‌هاي تحقيقاتي گروه:
 1. توصيف خصوصيات ظاهر اشياء شامل رفتار طيفي، مختصات رنگي، براقيت، پشت پوشي، انديسهاي زردي، سفيدي و سياهي
 2. بررسي مدل هاي مختلف ظاهر رنگي در پيشگويي ظاهر و مطالعه عوامل موثر برآن
 3. رنگ همانندي و پيشگويي نسخه رنگي
 4. فرمولهاي اختلاف رنگ
 5. بررسي پديده‌ هاي بصري رنگ نظير متاماريزم، تطبيق رنگي و پايداري رنگي
 6. منابع نوري و بررسي تاثير آنها بر رنگ و ظاهر
 7. بررسي اثر فيزيكي – رواني رنگ ( نظير تاثيرات زيبايي و رواني رنگ در توليدات صنعتي، هارموني رنگي و ......) بر اساس آزمون‌هاي بصري
 8. استفاده از سيستم‌هاي هوشمند (شبكه عصبي، سيستم هاي فازي، سيستم خبره) در بررسي ظاهر رنگي و دوباره توليد رنگ
 9. اندازه‌گيري و كنترل رنگ در صنايع مختلف نظير رنگ، پلاستيك، نساجي، خودرويي، دندانپزشكي و غذايي
 10. تحليل رفتار طيفي و رنگي آكروماتيك‌ها (سفيد، سياه و خاكستري) با رويكردي كاربردي در صنايع مختلف
 11. فشرده سازی و بازسازی طیف انعکاسی

توانایی‌های گروه:
 1. رنگ سنجي و تعيين ويژگي هاي ظاهر
 2. فرمولاسيون رنگ و ارائه نسخه بهينه
 3. معرفی فرمول اختلاف رنگ مناسب و تعيين محدوده اختلاف رنگ قابل قبول در صنایع مختلف نظير نساجي، پلاستيك و رنگسازي
 4. بررسي تاثير پارامترهاي فرآيندي در جلوه ظاهري محصول
 5. ارائه مدل براي تخمين ظاهر سطح در روكش هاي خودرويي
 6. بررسي رفتار نوري مواد نانو ساختار
 7. استفاده از روش هاي غير مخرب در آناليز مواد رنگزا
 8. شبيه سازي طيف انعكاسي مواد نيمه شفاف نظير دندان
 9. بررسي اصول اپتيكي تكنولوژي استتار و فريب
 10. كنترل كاليبراسيون دستگاههاي اسپكتروفتومتر
 11. توسعه استانداردهاي اندازه گيري رنگ
 12. انجام آزمون‌هاي بصري تحت شرايط استاندارد روشنايي و مشاهده جهت تحليل رفتار رنگي نمونه‌ها

طرح‌هاي تحقيقاتي گروه:
 1. استفاده از تئوري تجزيه طيفي در بهينه سازي رنگ همانندي كامپيوتري
 2. بازسازي سياه متاماريك از مختصات رنگ با استفاده از شبكه عصبي و تئوري تجزيه طيفي
 3. بازيابي طيف انعكاسي با استفاده از محركه هاي سه گانه رنگ با الگوريتم درون يابي
 4. بررسي خواص هندسي نوري پوشش هاي خودرويي
 5. بررسي ميزان همبستگي اندازه گيري دستگاهي براقيت آئينه‌اي با ارزيابي بصري
 6. بررسي اهميت و روش هاي اندازه ‌گيري وضوح تصوير در جلوه ظاهري پوشرنگ هاي اتومبيلي
 7. طراحي و ساخت دو كابينت جهت ارزيابي بصري جلوه ظاهري سطح
 8. همانندي طيفي منابع نوري استاندارد با استفاده از منابع نوري LED
 9. تعيين نايكنواختي رنگي در منسوجات رنگرزي شده (نايلون) با اسپكتروفتومتر و اسكنر
 10. روش جديد بررسي داده مجموعه اي براي رنگ خواني فازي و كاربرد در فضاي رنگي
 11. طرح مطالعاتي بررسي روش هاي ساخت صفحه نمايشگر
 12. مطالعه رفتار نوري و فيزيكي پوشش هاي حاوي نانو لوله هاي كربني
 13. ساخت آزمايشگاهي دستگاه كالريمتر با هدف بازيابي داده هاي طيفي اجسام
 14. تاثير هندسه دستگاهي در رنگ همانندي كامپيوتري
 15. مقايسه شبكه هاي عصبي مصنوعي با مدل هاي فيزيكي در رنگ همانندي كامپيوتري
 16. رنگ همانندي در چاپ ديجيتال
 17. بررسي تأثير فرآيند سفيدگري بر تغيير رنگ نمونه هاي دندان
 18. بررسي اثر Aging بر تغيير رنگ كامپوزيت زيبايي Amaris
 19. اثر روش هاي متفاوت پاليش بر تغيير رنگ رزين كامپوزيت هاي Point4 و Grandio
 20. بررسي ميزان ناپايداري رنگي مواد رنگزاي طبيعي
 21. تأثیر پارامترهای سیستم CIELCH در انتخاب سیاه ترجیح داده شده
 22. وابستگی ابعاد طيفی نمونه های سياه به نرمال بودن توزيع داده ها

ثبت اختراعات و كتابهاي تاليف و ترجمه شده:
 1. راضيه جعفري، سيد حسين اميرشاهي، "فرمول ارزيابي رنگ منسوجات خاكستري تيره تا مشكي"، شماره اختراع:84135، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاریخ ثبت:10/8/1393
 2. علي اكبر يوسفي، فرهاد عامري ،محمد رضا شمشيري، " دستگاه نشانش لوله اي لايه هاي نازك جهت توليد موجبر و فيبر نوري توخالي" شماره اختراع: 63062 ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاریخ ثبت: 20/10/1388
 3. علي اكبر يوسفي، فرهاد عامري ،محمد رضا شمشيري، " فيلتر تداخلي رنگي بر پايه نانو ذرات پليمري"، شماره اختراع: 70580، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاریخ ثبت: 18/04/1390
 4. فرهاد عامري،سيامك مراديان، فرشته ميرجليلي، نجمه خليلي،" طراحی و ساخت سامانه نوردهی تک سویه برای ارزیابی بصری جلوه ظاهری اشیاء" شماره اختراع:80526، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاریخ ثبت:24/6/1392
 5. فرهاد عامري،سيامك مراديان، فرشته ميرجليلي، نجمه خليلي،" طراحی و ساخت سامانه نوردهی پراکنده برای ارزیابی بصری جلوه ظاهری اشیاء"، شماره اختراع: 80632، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاریخ ثبت:31/6/1392
 6. مهدي صفي، نجمه خليلي، " طراحی و ساخت کره نور جمع کن آزمایشگاهی" شماره اختراع: 72725، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاریخ ثبت:19/09/1390
 7. مهدي صفي، " طراحي و ساخت سامانه هوشمند تنظیم روشنایی بر اساس کنترل میزان نور در محیط" شماره اختراع: 74314 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاریخ ثبت: 21/12/1390

دستگاههاي موجود در گروه:
 1. اسپکتـروفتومتـر انعكاسي - انتقالي مدل Gretag-Macbeth Color-Eye 7000A با قابليت اندازه‌گيري در محدوده طول موج nm 750-360
 2. اسپكتروفتومتر انعكاسي مدلSpectrophotometer Xrite Sp-64 با هندسه كروي و قابليت اندازه‌گيري در محدوده طول موج nm 700-400
 3. گونيو اسپكتروفتومتر مــدل Gretag-Macbeth Color-Eye 741GL با قابليت اندازه‌گيري انعكاس در چهار زاويه 20، 45، 75 و 110 درجه در محدوده طول موج nm750-360
 4. اسپکتروراديومتــر مــدل Gretag-Macbeth Light Spex برای اندازه گیری توزیع انرژی طیفــی منابع نــوری در محدوده طول موج nm750-360
 5. کابينت نوری مــدل Verivide CAC-120 با چهار منبع نوري استاندارد D65،UV، TL84،A
 6. گونيوفتومتر مــدل Novo Gloss I.Q براي اندازه‌گيري براقيت، وضوح تصوير و كدري در دو زاويه 20 و 60 درجه
 7. اسپكتروفتومتر انعكاسي- انتقالي مدل Analytik Jena Specord 250 با قابليت اندازه‌گيري در محدوده طول موجي nm 1100-190
 8. سراميك‌هاي رنگي استاندارد مــدلBCRA-14-02c8H
 9. اسپكتروفتومتر انعكاسي مدل Ihara-Spectrocam با هندسه اندازه‌گيري °0/45 و قابليت اندازه‌گيري نمونه‌هاي كوچك با قطر 4 ميليمتر در محدوده طول موج nm 700-400
 10. سري كامل استانداردهاي مات و براق مانسل
 11. تست بينايي رنگي مانسل (Frans Worth-Munsell 100 Color Hue Test)
 12. پنل‌هاي استاندارد پوست پرتقالي ACT

مشخصات اعضاي گروه:

ردیف نام و نام خانوادگی
سمت رایانامه (Email)
1
دکتر فرهاد عامریعضو هيات علمي و مدیر گروهfameri@icrc.ac.ir
2
دکتر مهدی صفیعضو هيات علميmahdisafi@icrc.ac.ir
3
دکتر راضیه جعفریعضو هيات علميjafari-ra@icrc.ac.ir
4
نجمه خلیلیكارشناس پژوهشي
nkhalili@icrc.ac.ir


کلیه حقوق محفوظ و متعلق به موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش می باشد. 2016 ©
طراحي پرتال|طراحي پورتالطراحي پرتال (طراحي پورتال): آرانا نتورک