English

دوباره تولید رنگ و کنترل رنگ

زمينه‌هاي تحقيقاتي گروه:

1. توصيف خصوصيات ظاهر اشياء شامل رفتار طيفي، مختصات رنگي، براقيت، پشت پوشي،انديسهاي زردي، سفيدي و سياهي.
2. بررسي مدل هاي مختلف ظاهر رنگي در پيشگويي ظاهر و مطالعه عوامل موثر برآن.
3. رنگ همانندي و ارائه نسخه رنگي بهينه.
4. فرمولهاي اختلاف رنگ.
5. بررسي پديده‌هاي بصري رنگ نظير متاماريزم، تطبيق رنگي و پايداري رنگي.
6. منابع نوري و بررسي تاثير آنها بر رنگ و ظاهر.
7. بررسي اثرفيزيكي – رواني رنگ ( نظير تاثيرات زيبايي و رواني رنگ در توليدات صنعتي، هارموني رنگي و ......) بر اساس آزمون‌هاي بصري.
8. استفاده از سيستم‌هاي هوشمند (شبكه عصبي، سيستم هاي فازي، سيستم خبره) در بررسي ظاهر رنگي و دوباره توليد رنگ.
9. اندازه‌گيري و كنترل رنگ در صنايع مختلف نظير رنگ، پلاستيك، نساجي، خودرو، چوب، كاغذ، كاشي و سراميك، دندانپزشكي و غذايي.
10. تحليل رفتار طيفي و رنگي آكروماتيك‌ها (سفيد، سياه و خاكستري) با رويكردي كاربردي در صنايع مختلف.


توانایی‌های گروه:

1. ارائه خدمات آزمايشگاهي بعنوان آزمايشگاه همكار سازمان ملي استاندارد ايران و داراي گواهينامه تاييد صلاحيت NACI در زمينه‌هاي سنجش رنگ، اختلاف رنگ، ثبات رنگ، قدرت رنگ دهي، براقيت، كدري، شفافيت، پشت پوشي، تحليل رفتار طيفي نمونه در محدوده طول موجي UV-VIS-NIR.
2. رنگ همانندي و ارائه نسخه رنگي بهينه براي صنايع مختلف نظير رنگسازي، نساجي و پلاستيك.
3. معرفی فرمول اختلاف رنگ مناسب و تعيين محدوده اختلاف رنگ قابل قبول در صنایع مختلف نظير نساجي، پلاستيك و رنگسازي.
4. بررسي تاثير پارامترهاي فرآيندي در جلوه ظاهري محصول.
5. ارائه مدل براي تخمين ظاهر سطح در روكشهاي خودرويي.
6. بررسي رفتار نوري مواد نانو ساختار.
7. استفاده از روشهاي غير مخرب در آناليز مواد رنگزا.
8. شبيه سازي طيف انعكاسي مواد نيمه شفاف نظير دندان.
9. بررسي اصول اپتيكي تكنولوژي استتار و فريب.
10. كاليبراسيون دستگاههاي اسپكتروفتومتر انعكاسي با مجوز رسمي از سازمان ملي استاندارد ايران به عنوان آزمايشگاه همكار.
11. تدوين و توسعه استانداردها در حوزه سنجش و كنترل رنگ براي صنايع مختلف.
12. ارائه خدمات مشاوره‌اي جهت تجهيز آزمايشگاه سنجش و كنترل رنگ.
13. انجام آزمون‌هاي بصري تحت شرايط استاندارد روشنايي و مشاهده جهت تحليل رفتار رنگي نمونه‌ها.
14. طراحي و ساخت كابينت نوري با 4 منبع نوري استاندارد جهت ارزيابي‌هاي چشمي رنگ.
15. ارزيابي نوع و درجه نقص در بينايي رنگي اشخاص.


طرح‌هاي تحقيقاتي گروه:

1. استفاده از تئوري تجزيه طيفي در بهينه سازي رنگ همانندي كامپيوتري.
2. بازسازي سياه متاماريك از مختصات رنگ با استفاده از شبكه عصبي و تئوري تجزيه طيفي.
3. بازيابي طيف انعكاسي با استفاده از محركه هاي سه گانه رنگ با الگوريتم درونيابي.
4. بررسي خواص هندسي نوري پوشش هاي خودرويي.
5. بررسي ميزان همبستگي اندازه گيري دستگاهي براقيت آئينه‌اي با ارزيابي بصري.
6. بررسي اهميت و روش هاي اندازه ‌گيري وضوح تصوير در جلوه ظاهري پوشرنگ هاي اتومبيلي.
7. طراحي و ساخت دو كابينت جهت ارزيابي بصري جلوه ظاهري سطح.
8. همانندي طيفي منابع نوري استاندارد با استفاده از منابع نوري LED.
9. تعيين نايكنواختي رنگي در منسوجات رنگرزي شده (نايلون) با اسپكتروفتومتر و اسكنر.
10. روش جديد بررسي داده مجموعه اي براي رنگ خواني فازي و كاربرد در فضاي رنگي
11. طرح مطالعاتي بررسي روشهاي ساخت صفحه نمايشگر
12. مطالعه رفتار نوري و فيزيكي پوشش هاي حاوي نانولوله هاي كربني
13. ساخت آزمايشگاهي دستگاه كالريمتر با هدف بازيابي داده هاي طيفي اجسام.
14. تاثير هندسه دستگاهي در رنگ همانندي كامپيوتري.
15. مقايسه شبكه هاي عصبي مصنوعي با مدل هاي فيزيكي در رنگ همانندي كامپيوتري.
16. رنگ همانندي در چاپ ديجيتال.
17. بررسي تأثير فرآيند سفيدگري بر تغيير رنگ نمونه هاي دندان.
18. بررسي اثر Aging بر تغيير رنگ كامپوزيت زيبايي Amaris.
19. اثر روش هاي متفاوت پاليش بر تغيير رنگ رزين كامپوزيت هاي Point4 و Grandio.
20. بررسي ميزان ناپايداري رنگي مواد رنگزاي طبيعي.
21. تأثیر پارامترهای سیستم CIELCH در انتخاب سیاه ترجیح داده شده.


ثبت اختراعات و كتابهاي تاليف و ترجمه شده:

1. فرمول ارزيابي رنگ منسوجات خاكستري تيره تا مشكي.
2. فيلتر تداخلي رنگي بر پايه مواد پليمري
3. دستگاه نشانش لوله‌اي لايه‌هاي نازك جهت توليد موجبر و فيبر نوري توخالي.
4. طراحي و ساخت سامانه نوردهي تك سويه براي ارزيابي جلوه ظاهري اشياء.
5. طراحي و ساخت سامانه نوردهي پراكنده براي ارزيابي جلوه ظاهري اشياء.
6. طراحی و ساخت کره نور جمع کن آزمایشگاهی.
7. طراحي و ساخت سامانه هوشمند تنظیم روشنایی بر اساس کنترل میزان نور در محیط.


دستگاههاي موجود در گروه:

1. اسپکتـروفتومتـر انعكاسي-انتقالي مدل Gretag-Macbeth Color-Eye 7000A با قابليت اندازه‌گيري در محدوده طول موج 750-360 نانومتر.
2. اسپكتروفتومتر انعكاسي مدل Xrite Sp-64 Spectrophotometer با هندسه كروي و قابليت اندازه‌گيري در محدوده طول موج 700-400 نانومتر.
3. گونيو اسپكتروفتومتر مــدل Gretag-Macbeth Color-Eye 741GL با قابليت اندازه‌گيري انعكاس در چهار زاويه 20، 45، 75 و 110 درجه در محدوده طول موج 750-360 نانومتر.
4. اسپکتروراديومتــر مــدل Gretag-Macbeth Light Spex برای اندازه گیری توزیع انرژی طیفــی منابع نــوری در محدوده طول موج 750-360 نانومتر.
5. کابينت نوری مــدل Verivide CAC-120 با چهار منبع نوري استاندارد A,TL84,UV,D65.
6. گونيوفتومتر مــدل Novo Gloss I.Q براي اندازه‌گيري براقيت، وضوح تصوير و كدري در دو زاويه 20 و 60 درجه.
7. اسپكتروفتومتر انعكاسي- انتقالي مدل Analytik Jena Specord 250 با قابليت اندازه‌گيري در محدوده طول موج 1100-190 نانومتر.
8. سري 14 تايي استانداردهاي سراميكي BCRA مــدل Avian Technology BCRA-14-02c8H.
9. اسپكتروفتومتر انعكاسي مدل Ihara-Spectrocam با هندسه اندازه‌گيري °0/45 و قابليت اندازه‌گيري نمونه‌هاي كوچك با قطر 4 ميليمتر در محدوده طول موجي 700-400 نانومتر.
10. سري كامل استانداردهاي مات و براق مانسل.
11. تست بينايي رنگي مانسل (Fransworth Munsell 100 Hue Test) .
12. استاندارد‌هاي پوست پرتقاليACT.
13. سري فيلترهاي شيشه‌اي مرجع استارنا براي ارزيابي صحت فتومتري در دستگاههاي اسپكتروفتومتر.
14. فيلتر شيشه‌اي مرجع هلميوم استارنا براي ارزيابي صحت طول موج در دستگاههاي اسپكتروفتومتر.


مشخصات اعضاي گروه:

ردیف نام و نام خانوادگی
سمت رایانامه (Email)
1
دکتر فرهاد عامریعضو هيات علمي و مدیر گروهfameri@icrc.ac.ir
2
دکتر مهدی صفیعضو هيات علميmahdisafi@icrc.ac.ir
3
دکتر راضیه جعفریعضو هيات علميjafari-ra@icrc.ac.ir
4
نجمه خلیلیكارشناس پژوهشي
nkhalili@icrc.ac.ir


کلیه حقوق محفوظ و متعلق به موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش می باشد. 2016 ©
طراحي پرتال|طراحي پورتالطراحي پرتال (طراحي پورتال): آرانا نتورک