English

آموزش صنعتي

این گروه نیازهای آموزش داخلی را شناسایی و متناسب با آنها دوره ها و كارگاه های آموزشی تخصصی در زمینه های مختلف علوم و فناوری رنگ را به طور حضوری با بهره گیری از اساتید و متخصصان توانمند و مجرب ارائه می كند، به نحوی كه مطالب نظری و عملی این دوره ها به افزایش مهارت فردی و ارتقای دانش آنها می انجامد. این امر مشتریان را به بهره وری و نشاط كاری بیشتر سوق می دهد و موسسه از لحاظ اعتبار و كیفیت آموزش های تخصصی به عنوان گزینه اول در نظر گرفته می شود. دوره های آموزشی موسسه با حفظ بالاترین استانداردهای آموزشی برگزار می شود.
همچنین برگزاری دوره های آموزشی تخصصی به درخواست صنایع امكان پذیر است.

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش می باشد. 2016 ©
طراحي پرتال|طراحي پورتالطراحي پرتال (طراحي پورتال): آرانا نتورک